Kıdem tazminatının kaldırılması grev nedeni

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan üye kimlik araştırmasına katılan işçilerin yüzde 84'ü kıdem tazminatına dokunulmasını "grev nedeni" olarak görüyor.
Perşembe, 18 Eylül 2008 08:52

soL (HABER MERKEZİ) DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmaya göre metal işçileri kıdem tazminatına dokunulmasını "grev nedeni" olarak görüyor.

Sendikanın 78 fabrikada 806 işçinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Üye Kimlik Araştırması"na göre işçilerin en fazla duyarlılık gösterdikleri konuların başında kıdem tazminatı geliyor. İşçilerin büyük çoğunluğu kıdem tazminatının kaldırılmasını "grev nedeni" olarak görüyor. Araştırmaya katılan işçilerde "Kıdem tazminatının kaldırılması grev nedenidir" fikrine katılanların oranı yüzde 83,9'u buluyor.

'Memurla, taşeron işçiyle birlikte örgütlenmeliyiz'
İşçilerin 4'te 3'ü esneklik uygulamalarının işçiye zarar verdiğini düşünüyor. ''İşçilerle devlet memurlarının çıkarı birdir, birlikte örgütlenilmelidir'' görüşünü taşıyanların oranı ise yüzde 75,4. İşçilerin yüzde 74,6'sı, ''Taşeron işçilerle çıkarlarımız ortaktır, birlikte örgütlenmeliyiz'' fikrine katılıyor. İşçilerin yarısı, fazla mesailerin, fiziki ve ruhsal yıpranmaya neden olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor. ''Sağlık ve Sosyal Güvenlik Yasaları işçilerin çıkarı için değiştiriliyor'' fikrine katılanların oranı ise yüzde 13,8 düzeyinde kalıyor. Bu fikre katılmayanların oranı yüzde 74,6'ü buluyor.

1 Mayıs'a katılım yüzde 27
Araştırma sonuçlarında işçilerin sendikaya ve siyasete bakışlarıyla ilgili de ilginç veriler ortaya çıktı. Sendika üyesi işçilerin yüzde 81,3'ünün başka herhangi bir kuruma üyeliği bulunmuyor. Dernek ve/veya vakıf üyesi olanların oranı yüzde 10,2 iken, siyasi parti üyesi olanların oranı yüzde 8,5. Araştırmaya göre, sendikaların, işçi haklarını yeterli derecede koruyabildiğine inananların oranı yüzde 31,3'de kalıyor.

Sendika üyesi işçilerin en çok katılım gösterdikleri eylem fazla mesai yapmama eylemi. DİSK'le ilgili herhangi bir eyleme katılan işçilerin oranı yüzde 44, servislerden fabrikalara inip yürüme eylemine katılan işçilerin oranı ise yüzde 43 düzeyinde. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılan işçilerin oranı da yüzde 27.

Eğitimli işçi siyasete açık
Araştırmaya göre işçiler işçi hakları dışında diğer toplumsal eylemlere pek katılım göstermiyor. Sendika dışı herhangi bir eyleme katılan işçilerin oranı yüzde 16 düzeyinde kalıyor. İşçilerin yüzde 63,2'si, sendikaların, işçi haklarını korumak için politika ile ilgilenmesine karşı çıkarken yüzde 36,8'i ilgilenmesi gerektiği düşüncesini taşıyor. Sendikal eğitimlere katılan işçiler, katılmayanlara göre daha fazla oranda sendikaların politika ile ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor.