Hamzaoğlu'na destek için Kocaeli'nde forum

Kocaeli Üniversitesi’ndeki Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na destek için gerçekleştirilen “Akademik özgürlük ve Toplumsal sorumluluk’’ başlıklı forumda, akademisyenin topluma karşı sorumlulukları ve toplumsal tercihleri vurgulandı.
Çarşamba, 01 Haziran 2011 01:32

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri olan akademisyenler İzge Günal, Cem Terzi, Cavit Işık Yavuz, Erkin Başer, Emel Yuvayapan, Feride tanık, Harun Balcıoğlu, Ali Özyurt ve Nazmi Algan tarafından düzenlenen forum, Anıtpark Yerleşkesi’ndeki Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Forumda, sermayenin, kendine hizmet etmeyen akademisyenleri her zaman ve koşulda köşeye sıkıştırmaya çalıştığı vurgusu öne çıktı.

Terzi ve Bilaloğlu sahip çıktı
TTB, SES ve Kocaeli Tabip Odası’nın kurumsal destek sunduğu forumun açılışında düzenleyiciler adına konuşan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi, Dilovası’ndaki araştırmaya yönelik olarak Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında 2-4 yıl hapis cezası istemli davanın açılması sürecini özetledi. Terzi, ‘’Tüm dünyada sorunluluğu olan ve duruşu bilinen sorumlu bilim insanlarının başına gelen taciz olayı Onur Hamzaoğlu’nun da başına gelmiştir’’ dedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da, bilim insanlarının başına gelen saldırı olayların ilk olmadığını ve son da olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugün burada olduğum için aslında üzgünüm, ama aynı zamanda buraya gelip dayanışma sergileyebildiğim için mutluyum. Onur’un suçu nedir ? Suçludur, Onur Hamzaoğlu tehlikelidir. Çünkü, tüm bu başımıza gelenlerin tek tek sorunlardan kaynaklanmayıp bir sistem sorunu olduğuna işaret etmiştir. Ne iyi ki, Onur var.’’

Sendikalar, Meslek Odaları Hamzaoğlu'nun yanında
KESK MYK Üyesi İlhami Şahbaz, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Veysel Kaplan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt ve SES Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata’nın değerlendirmeleri de birbirine yakın görüşler içerdi. Şahbaz, AKP’nin yaptıklarını bilim dünyasının bildiğini ifade ederek, dönem olarak böyle bir saldırı olmaması halinde AKP fotoğrafının eksik kalacağı düşüncesini taşıdığını söyledi. Kaplan da, ‘’Yaşanan ve görülen bir engizisyon mahkemesidir. Bu mahkemenin bir tarafı siyasi iktidar, YÖK ve maalesef Kocaeli Üniversitesi’dir. Bu konuda ciddi tepki verilmesi gerekiyordu. Onurlar’ın sayısının az olmadığı görülmeliydi. Bu ses, cılız kalmamalıdır’’ diye konuştu. Özyurt, günün tarihsel önemi olduğuna değinerek, “Bugün, Türkiye’de bilimin savunulmasına başlangıç günüdür. Bu saldırılar yeni değil, ama aynı zamanda bugün bizler için bir sınav günüdür’’ dedi. Harata ise, Onur Hoca’nın duruşuyla kendini ifade ettiğini ve bu kadar insanı bir araya getirip 10 binin üzerinde imza toplanmasına öncülük ettiğini vurguladı.

ÜKD ve akademisyenlerden Hamzaoğlu'na destek
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği adına yapılan konuşmada, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapılarak Onur Hamzaoğlu’nun yanında olunduğu ifade edildi. Tekirdağ, Bursa, Edirne ve Eskişehir Tabip Odaları adına yapılan konuşmalarda da, Onur Hamzaoğlu’na yapılan tacizin ortaçağ karanlığına dönüş özlemi değil sermayenin tercihleri doğrultusunda bilime yön verilmek istenmesi olarak değerlendirilmesi gereğine işaret edildi. ÜKD Yönetim Kurulu Üyesi Engin Özkan ise Onur Hamzaoğlu örneğinin genç meslekdaşlarını heyecanlandırdığını belirterek, meselenin kaynağının iyi anlaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. Prof. İzzettin Önder de, böyle bir sistemin halkın yanında olamayacağını, doğruyu söyleyen bilim insanlarının da izole edilmeye çalışılacağını kaydetti. Yard. Doç. Özgür Müftüoğlu ise ekonomik güce sahip olanların, tarihin her döneminde bilimi ve bilgiyi kendi çıkarları adına kullanmak için elinde tutmak istediğini, karşı çıkanları ise işsizlik, yoksulluk ve yalnızlıkla tehdit ettiğini söyledi.

Abacıoğlu ve Hamzaoğlu’nun konuşmaları
Üniversite Konseyleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, üniversitelerdeki bilimin bilim olmaktan çıktığı iddiasında bulunarak, “Üniversite için ayağa kalkmak zorundayız. Bilim tarafsız değildir, bilim toplumdan yana olmalıdır. Gerçek bir akademisyen, toplumsal kurtuluşa işaret etmelidir’’ diye konuştu.

Araştırması ve ardından yaşanan hukuki davalaşma sürecinde konuşmamayı tercih eden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ise forumda Dilovası çalışmasının tamamen bilimsellikten uzak bir saldırı perspektifiyle karşılaştığını söyledi. Hamzaoğlu, şunları söyledi: "Sizi, maalesef üniversitemde ağırlayamıyoruz. Hiç ben olmadım, arkadaşlarımla birlikte benim, hep böyle olacak. 2000’li yılların başında başladık, kurumsal faaliyetlerde bulunduk, kenti tanıyalım dedik. Dilovası’nda 2004 yılındaki çalışmamızı herkesle paylaştık. İnsana rağmen sanayileşmeye karşıyız. Memleketin sanayileşmesinde tarafız. Değişik formlarda baskılar oldu, yalnızlaştırmalar oldu. Diğer yanda ise yüreğini koyan arkadaşlarımızı, öğrencilerimi, dostları ve on binleri gördük. Hedefimiz insan için, toplum için ve doğa için doğru adımlar atılmasına öncü olmaktır.’’
(soL-Kocaeli)

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu

Prof. Dr. Cem Terzi

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu