Dönüşüm önce kamuda başlıyor: İşçi sağlığı hizmetleri taşeronlaşıyor

Esas olarak işçi sağlığının ve iş güvenliğinin piyasalaşmasının ve taşeronlaşmasının önünü açan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilk meyvelerini vermeye başladı. Bursa'da bir kamu kurumu işyeri hekimi çalıştırmak için ihale açtı.
Pazartesi, 11 Şubat 2013 19:30

Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 31 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de “ihtiyacı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden satın almak üzere ” ihale ilanı verdiği öğrenildi. İhalenin 11 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İşçi sağlığı hizmetlerinin taşeronlaştırılmasına yönelik atılan bu adımın temel dayanağını 6331 sayılı yasa oluşturuyor. Söz konusu yasa, işvereni iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak için işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü kılmasına karşın aynı maddede “bünyesinde bu vasıflara uygun personel bulunmayan işyerlerinde, bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınarak yerine getirilir” ibaresi yer alıyor.

Birçok sendika ve meslek örgütünün itirazına rağmen yürürlüğe giren 6331 sayılı yasada yer alan bu hükmün sağlık ve güvenlik hizmetini dışsallaştırması ve taşeronlaştırması nedeniyle eleştiriliyordu.

İhale ile insan çalıştırma ayıbında son nokta: İşçi sağlığı piyasaya açıldı
Diğer taraftan, konu ile ilgili Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 9 Şubat 2013 tarihinde Bursa Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında, işçi sağlığı hizmetlerinin taşeronlaştırılması eleştirildi.

Türkiye’nin, işçi sağlığı alanında gerek meslek hastalıkları, gerek iş kazaları gerekse de çalışanların yaşam kalitesi ve iş memnuniyeti açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak kadar geri sıralarda yer aldığının hatırlatıldığı toplantıda, ihale ile insan çalıştırma ayıbına bir yenisi daha eklendiği ifade edildi.

Ölümlü iş kazaları açısından Türkiye’nin dünya genelinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Bursa Tabip Odası, sadece 2013 yılı Ocak ayında onlarca işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği anımsatıldı. Bu koşullarda Bursa’da bir kamu kurumunun işyeri hekimi çalıştırmak için ihale açtığını kaydeden Bursa Tabip Odası, iş kazası ve meslek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma olduğunun altını çizdi.

“Hekim emeğini değersizleştiren, insani değerleri yok sayan bu ihale derhal geri çekilmeli”
Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, işçi sağlığı ve güvenliğini, piyasa/pazar kuralları çerçevesinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmakta olan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’ne teslim etmeye karar verdiğini belirten Oda, bu uygulamayı kınadığını açıkladı.

Hekimlik değerlerini yok sayan, hekim emeğini değersizleştiren ve insani değerleri yok sayan bu uygulamayı şiddetle kınadığını ve ihalenin derhal çekilmesi gerektiğini belirten Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Çalışma Bakanlığı’nın işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını yasa, yönetmelik ve tebliğler ile piyasaya açmasının sonucu olarak gelinen bu nokta, hekimlerin ihale ile çalıştırılmasına kadar ulaşmıştır. İşçi sağlığı hizmetini ve bu hizmeti sunan İşyeri hekimlerini, taşeron ihaleleri üzerinden temin etmeye çalışan zihniyetin bir kamu kurumu işletmesi olması, işçi sağlığına ve hekimlik mesleği değerlerine, kamunun bakış açısını yansıtması açısından kaygı vericidir. İşyeri hekimliğini taşeronlaştırmanın, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına vereceği zararlar, bilimsel olarak meslek örgütümüzce yıllardır defalarca ortaya konmuş ve dile getirilmiştir.

Bu alanın gerçek sahipleri olan işyeri hekimleri olarak, işyeri hekimliği hizmetinin taşeron şirketler aracılığı ile üretilmesini hekimlik değerlerimize saldırı olarak görüyoruz. İşçi sağlığı alanının bir ticari alana dönüşmesinin yaratacağı sorunlar konusunda, yetkilileri uyarıyor ve ihalenin geri çekilmesini talep ediyoruz.”

Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nün kadrosunda çalıştıracağı bir hekimi istihdam etmesi gerekliliğinin altını çizen Bursa Tabip Odası, başta Çalışma Bakanı olmak üzere, yetkilileri, emeği ile çalışarak yaşamlarını kazanan emekçilerin sağlığına önem vermeye ve bu amaçla kamusal sorumluluktan kaçmak yerine kamunun sorumluluğunu artıracak çalışmaları yaşama geçirmeye davet etti.

(soL- Haber Merkezi)