Devrimci Eğitim Şurası hazırlıkları sürüyor

Nisan ayı başında İstanbul’da yapılacak Devrimci Eğitim Şurası için ülkenin dört bir yanında yapılan yerel toplantılar dün de sürdü.
Pazar, 06 Mart 2011 09:30

2-3 Nisan tarihlerinde İstanbul’da toplanacak Devrimci Eğitim Şurası (DEŞ) için bu hafta da Türkiye’nin dört bir yanında hazırlık toplantıları yapılmaya devam edildi. İstanbul Avcılar’da, Tokat’ta, Çorum’da yapılan toplantılarda çerçeve metinler üzerinden tartışmalar yapıldı, karar önerileri oluşturuldu.

Avcılar’da Eğitim Sen 7 No’lu Şube salonunda yaklaşık 60’ın üzerinde eğitim emekçisi, lise öğrencisi ve veli katılımıyla yapılan toplantı oldukça yoğun geçti. Yaklaşık dört saat boyunca süren toplantıda açılış konuşmasını yapan DEŞ Danışma Kurulu üyesi Onur Seçkin DEŞ’in 40 yıldan sonra neden birkez daha toplandığına, izlenen sürece ve 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak DEŞ’e ilişkin bilgiler sundu. Konuşmasında DEŞ’in bugün toplanmasının anlamı üzerinde duran Seçkin, DEŞ sürecinde oluşan alt komisyonların Şura sonrasında da biraradılığını sürdüreceğini ve eğitim alanında yaşanan saldırılara karşı yanıt üretmeye ve bu alana müdahale etmeye devam edeceğini kaydetti. Daha sonra toplantıyı yürütmek üzere bir divan oluşturulurken, DEŞ’te tartışılacak 6 farklı başlığa ilişkin Danışma Kurulu tarafından hazırlanan çerçeve metinleri tartışmaya açmak üzere her bir başlık için birer divan üyesi seçildi. Çerçeve metinlere ilişkin divan üyelerinin yaptığı kısa sunuların ardından toplantıda tartışma ve öneriler bölümlerine geçildi.

Gerek eğitim emekçileri gerekse de öğrenciler tartışma bölümüne büyük ilgi gösterirken, okullarda yaşanan deneyimler üzerinden sorunlar paylaşıldı ve çözüm önerileri ortaya kondu. Söz alan eğitim emekçileri ilköğretimin ilk kademesinde sesle ve el yazısı ile okuma yazmayı öğretmenin yarattığı sorunlardan MEB tarafından dağıtılan ücretsiz kitapların içeriğine ilişkin sorunlarına ve bu kitaplstın kullanışsızlığına, yeni müfredatın öğretmenlere biçtiği misyondan öğrencilere aktarılan bilgilerin bilimdışılığına kadar birçok konuda düşüncelerini ortaya koydular. Bunun dışında söz alan lise öğrencileri de okullarında yaşadıkları baskı ortamından sınav ve dershane odaklı sisteminin okulu nasıl işlevsizleştirdiğine, zorunlu din dersinin yarattığı sorunlara kadar birçok problem hakkında görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler. Farklı başlıklarda yapılan tartışmalar sonucunda 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak olan DEŞ’e taşınmak üzere öneriler hazırlanırken, ayrıca Şura’ya katılacak delegeler de belirlendi. Şura’ya katılımda herhangi bir delege sınırı bulunmuyor ve isteyen herkes delege seçilebiliyor.

Çorum’da da DEŞ heyecanı
DEŞ Çorum Hazırlık Komitesi tarafından hazırlanan yerel toplantı da dün Atatürkçü Düşünce Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli sivil toplum örgütleri, eğitim sendikaları, siyasi partiler, öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler, lise ve üniversite öğrencilerinin yanısı sıra öğrenci velileri de katıldı. Toplantıda açılış konuşması Devrimci Eğitim Şurası Danışma Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi SBF Araştırma Görevlisi Ali Somel tarafından yapıldı. Somel konuşmasında DEŞ’in toplanmasına neden gerek duyulduğu, DEŞ’in bugün ne anlam ifade ettiği konusunda bir konuşma yaptı. Eğitimde gericileşmenin liberal ideoloji olarak karşımıza çıktığını belirten Somel, ülkemizde eğitimin artık ilerici unsurlarının bir çeper içine alınıp bu çeperden kurtulmak için mücadele edilecek bir alan olmadığını,eğitimin tam anlamıyla toplumun gericileştirilmesi için kullanılan bir araç haline getirildiğini belirtti."DEŞ’de mükemmel bir eğitim programı çıkarılmasından öte bir mücadele şeklinin ve bunun araçlarının üretilmesinin yolları aranmalıdır" dedi.

Ardından kürsüye çıkan Hitit Üniversitesi öğrencisi Soner Yiğit Karabay, Anadolu'dan üniversiteye giden bir öğrencinin yaşadıklarını mektuplaştırarak anlatırken, üniversite öğrencisi Onur Çeliktaş da "Eğitimde Gericileşme ve Eğitimin Piyasalaştırılması" başlıklı bir konuşma yaptı. "Türban" ve Zorunlu Din Dersleri" başlıkları altında eğitimin gerici ideolojiye nasıl teslim edildiğini çeşitli örnekler vererek açıklayan Çeliktaş, eğitimin piyasalaştırılması başlığında da özel dersaneler ve üniversite harçları konusunu ele alarak, eğitim hayatı boyunca öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi. Çeliktaş dersaneciliğin eğitimin tamamen ticarileştirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Daha sonra söz alan bir felsefe öğretmeni sistemin eğitimi kullanarak insanları kendi istedikleri şekilde dönüştürdüğünü söylerken, müfredatın tamamen bozulduğuna işaret ederek, sendikaların sadece yüzeysel olarak ders kitaplarıyla ilgilendiğini ancak bunun yerine köklü bir değişimin olması gerektiğini kaydetti. Toplantıda söz alan Eğitim-iş Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer de, 70’li yıllarla günümüzü kıyaslayarak, günümüzde Fakir Baykurt'ların dönemine göre sendikal mücadelenin yetersiz ve etkisiz kaldığından ve geçmişte örgütlenmenin günümüze oranla daha aktif olduğuna değinerek, DEŞ’in önemini vurguladı. Eğitimin temel insan hakkı olduğuna işaret eden Demirer, bunun tamamen bir kamu görevi olduğunun söyledi.

“Öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenle sağlanıyor”
Çorum’da yapılan toplantı da Ataması Yapılmayan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili konuşmak üzere söz alınırken yapılan konuşmada, “Ülkemizde ücretli öğretmen olarak çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimizin sayısı hızla artmaktadır.2008 yılında 55 bin,2009 yılında 61 bin olan ücretli öğretmen sayısı bu öğretim yılında 77 bini aşmıştır. Aldıkları ücretler bakımından devlete maaliyeti kadrolu bir öğretmene göre üçte bir oranında olan bu öğretmenlik sistemi MEB ve AKP hükümeti tarafından hızla yaygınlaştırılmaya başlanmıştır ve öğretmen ihtiyacı bu şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır" denildi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından, "Devrimci Eğitim İçin Öneriler" başlığı forum şeklinde gerçekleştrilerek, katılımcıların tamamının önerileri ve katkıları alınırken, 26 Martta yeniden bir toplantı daha yapılmak üzere karar alındı. Ayrıca İstanbul'daki genel Şuraya katılımın artırılması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verilirken, delege seçiminin ardından toplantıya son verildi.

Tokat’ta da DEŞ hazırlık toplantısı yapıldı
Tokat’ta da Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri biraraya gelerek DEŞ Tokat yerel toplantısını gerçekleştirdi. Öğrenci Derneği binasında toplanan öğrenciler, AKP'nin eğitimde gericileştirme politikasıyla halkın üzerinde baskı kurduğunu kaydederlerken, ülkenin bu karanlıktan çıkarılmasını sağlayacak umudun bu toplantılarda yeşertilmesi gerektiğini ifade ettiler. Toplantı sonunda öğrenciler Devrimci Eğitim İçin Öneriler başlığında da Şura’da tartışılmak üzere çeşitli önerilerde bulundular. Önerilerden bazıları “Eğitim emekçilerinin velilerin gerici dönüşümlere karşı ortak bir örgütlenmeyle mücadele etmesi, İlerici eğitim sendikalarda gerici dönüşümler ve esnek çalıştırma uygulamalarına karşı sınıf eksenli mücadele hattının örülmesi, DEŞ yerel ve genel toplantılarının önümüzde ki süreçte sürekli hale getirilmesi gibi öneriler oluşturuldı. Toplantıya delege seçiminin ardından son verildi.

(soL-Haber Merkezi)