Denizler mezarları başında anıldı

37 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda çoğunluğu genç binlerce kişinin katıldığı bir törenle anıldı.
Çarşamba, 06 Mayıs 2009 20:26

soL (Ankara) Türkiye sosyalist mücadelesinde antiemperyalizm ve yurtseverliğin sembolü haline gelen 37 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara'da mezarları başında anıldı.

Saat 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda toplanmaya başlayan binlerce devrimci, Denizler'i slogan ve marşlarla selamladı. Türkiye solunun hemen tüm bileşenlerinin katıldığı anmada Türkiye Komünist Partisi (TKP) kitlesel olarak yer aldı. Tertip komitesi adına Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Ruşen Sümbül, EMEP GYK üyesi ve Denizler'in mücadele arkadaşı Mustafa Yalçıner ve Denizler'in avukatlığını yapmış olan Halit Çelenk söz alarak birer konuşma yaptılar.

Halit Çelenk konuşmasına, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının son gecesine tanıklık ettiğini söyleyerek başladı. Denizler'in eylemleri yüzünden değil düşünceleri ve dünya görüşlerinden dolayı idam edildiklerini belirten Çelenk, idamları için kurulan mahkemenin 1961 Anayasası'na aykırı olarak kurulduğunu sözlerine ekledi:

"Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in "doğal" mahkemeleri ve "doğal" hakimleri önünde yargılanma haklarının ellerinden alındı, siyasal iktidarlara bağımlı, emir komuta zinciri içinde hareket eden rütbeli askerlerden oluşan, mahkeme niteliği de bulunmayan olağanüstü mahkeme ya da diğer bir deyişle bir kurul tarafından yargılandılar. Bu durum o dönemde yürürlükte olan 1961 Anayasa'sına aykırıydı. Hukuki bakımdan savunmanlar olarak üzerinde durduğumuz öncelikli hususlardan birisi, Sıkıyönetim mahkemelerinin Anayasa'ya aykırı olarak kurulmasıydı."

Çelenk konuşmasında davada, yargı bağımsızlığı ve hakim güvencesinin de ihlal edildiğini belirtirken, düzenin kendi yasalarını ihlal ederek bu karara imza attığını vurguladı:" 12 Mart Askeri Cuntası ve o dönemde TBMM'de yer alan siyasal partiler ve siyasal iktidar, Denizleri 146. maddeden yargılayarak idama mahkum etmiş, burjuvazi kendi yasalarını ve kendi Anayasa'sını ayaklar altına almak suretiyle düşünce suçundan idam kararı çıkartma becerisini göstermiştir."

Çelenk sözlerini, "sosyalizmi yer yüzünden idamlarla, katliamlarla silmek isteyenler öncelikle insanın düşünce yetisini ortadan kaldırmak zorundadırlar çünkü insanlar düşündükçe bu haksız ve vahşi düzeni değiştirmek için mücadelelerini sürdüreceklerdir" diyerek tamamladı.

"Yaşasın aydınlık, bağımsız Türkiye", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Katil ABD işbirlikçi AKP" gibi sloganlarının atıldığı anmada gençler ve öğrenciler çoğunluğu oluşturdu. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in mezarları başında gerçekleştirilen anmalarda her yıl daha fazla kalabalığın toplanması dikkat çekiyor.