Ankara Üniversitesi Meclisi toplandı

Ankara Üniversitesi Meclisi, 22 Mayıs Cuma akşamı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yemekhane işçilerinin sorunları görüşmek üzere yeniden toplandı.
Pazartesi, 25 Mayıs 2009 14:48

soL (Ankara) Ankara Üniversitesi Meclisi, geçtiğimiz yıl Ankara Üniversitesi çalışanları, öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından yemekhane işçilerinin sorunlarının çözümünde birliktelik oluşturmak için kurulmuştu.

Ankara Üniversitesi yemekhane işçileri, geçen yıl arkadaşlarının işten atılmasına, olumsuz çalışma koşullarına ve ücretlerinin ödenmemesine karşı çıkmışlardı. A.Ü. öğrencileri ve öğretim üyeleri "yemek boykotu" ile işçilerin mücadelesine katılmışlar ve "yemekhane işgalinde" işçileri desteklemişlerdi. Bu ortak mücadele sonucu önemli kazanımlar elde edilmiş, işçilerin ücretleri ödenmiş, işten çıkarılan işçilerin büyük bir kısmı işe alınmıştı.

AÜ Meclisi, asıl işveren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün ihale verdiği taşeron şirket Tamsofra'nın ihale şartnamesinde kabul ettiği şartname ve sözleşmede belirtilen bazı husulara uyulmaması üzeri yeniden toplanarak, bu durumu görüştü.

Yurtsever Cephe İşçi Birliği temsilcisinin de katıldığı toplantıda, işçilere dönüş tarihi belirsiz ücretsiz izin dilekçesi imzalatıldığı, ücretlerin geç ödendiği, SGK primlerinin tam olarak gösterilmediği ve benzeri uygulamalarla hak ihlallerinin devam ettiği saptandı.

A.Ü Meclisi, saptanan bu hak ihlallerini, avukatlar aracılığı ile hazırlanacak bir dosya ile asıl işveren olan A.Ü Rektörlüğü'ne vermeye karar verdi.

Toplantıdan sonra, hak ihlalleriyle ilgili olarak hazırlanan ve dosyaya ekli verilecek dilekçede, Ankara Üniversitesi asıl işveren sıfatı ile şirketin hilelerine müdahale etmesi ve işçilere iş güvencesi sağlaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Bundan sonra her ayın ilk Cuma günü saat 17.00'de, düzenli olarak toplanma kararı da alan Meclis'in, Rektörlüğe verilecek dosya içeriğini daha sonra Ankara Üniversitesi kamuoyuyla paylaşacağı ve basını bilgilendireceği duyuruldu.