AKP'nin sağlık politikaları mantıki sonucuna ulaştı: Şiddet görmeyen doktor yok!

Ankara Tabip Odası’nın 20 hastanede hekime yönelik şiddet ve çözüm yollarına ilişkin anket yaptı. Anket sonuçlarında hekimlerin yüzde 91’i en az bir kez sözlü saldırıya uğradığını söylüyor. Hekimlerin yüzde 63’ü, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikalarla sağlık alanında şiddet sorununun çözülmeyeceğini düşünüyor.
Cuma, 16 Kasım 2012 20:25

Hekimedya sitesinin haberine göre, Dr. Ersin Aslan’ın ölümünden sonra 20 hastanede hekime yönelik şiddetin nedenleri ve çözümleri üzerine toplantılar düzenleyen Ankara Tabip Odası, Ankaralı hekimlerle yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendiren Ankara Tabip Odası, “Sağlık Bakanlığı’nı, hükümeti, TBMM’yi, TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nu bu verileri görmeye ve TTB’nin yedi acil talebine uygun politikalar geliştirmeye, TCK’ye “Dr. Ersin Arslan Sağlıkta Şiddeti Önleme Maddesi”ni eklemek üzere çalışmaya çağırıyor.
Ankara Tabip Odası’nın yaptığı anketin sonuçları şöyle:

Saldırıya uğramamış hekim yok!
Ankara Tabip Odası Hekime Yönelik Şiddetin Boyutları ve Nedenleri Anketi’ne göre Şiddetin boyutları nedir?

Kamuda, özelde, ASM’de, tıp fakültesinde, pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800 kadar hekimin

- Yüzde 91’i çalışma yaşamı boyunca en az bir kez sözlü şiddete,

- Yüzde 26’sı çalışma yaşamı boyunca en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

Hekime şiddet eğitim dinlemiyor!
Kim Saldırıyor?

-Saldırganların yüzde 18’i üniversite mezunudur.

-Saldırganların yüzde 33’ü 20-29 yaş aralığındadır.

Şiddet Artıyor mu?
Şiddet her yerde artıyor.

-Hekimlerin yüzde 98’i, toplumda her alanda şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.

- Hekimlerin yüzde 99’u, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.

Sağlıkta Şiddet Neden Artıyor
-Hekimlerin yüzde 98’i, siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının hekime yönelik şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.

-Hekimlerin yüzde 97’si, siyasilerin, sağlık sistemindeki sorunların sebebi olarak kamuoyuna hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ettiğini düşünmektedirler.

-Hekimlerin yüzde 84’üne göre, performansa dayalı ödeme sistemi hekime yönelik şiddeti arttırmaktadır.

-Hekimlerin yüzde 96’sına göre, aşırı hasta yükü hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmaktadır.

-Hekimlerin yüzde 92’si, hastaların yüksek beklentisinin sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.

-Hekimlerin yüzde 94’ü, SABİM’in (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek, sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.

-Hekimlerin yüzde 79’u, katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamaların sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.

Bu Sorunu Bakanlık Tek Başına Çözebilir mi? Nasıl yapmalı?
-Hekimlerin yüzde 63’ü, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında şiddet sorununun çözülebileceğini düşünmemektedir.

-Hekimlerin sadece yüzde 26’sı, Meclis Araştırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı “Sağlıkta Şiddet Yönetmeliği”nin şiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını düşünmektedir.

-Hekimlerin yüzde 96’sı, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünmektedir.

Hekimlerin yüzde 99’u, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini düşünmektedir.