'AKP teslim alamadığı TMMOB’u şimdi yasasını değiştirilerek teslim almak istiyor'

AKP iktidarı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu değiştirerek TMMOB’yi teslim almaya çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, her ne pahasına olursa olsun inanç ve kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getirdi.
Cuma, 16 Kasım 2012 21:17

AKP hükümeti, TMMOB’nin kuruluş yasası olan 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik bir yasa taslağını kapalı kapılar ardında hazırlıyor.

Bu durumun sürpriz olmadığını belirten TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP iktidarının kendine muhalif hiçbir sese tahammülü olmadığını, tüm sistemi, kurumları kendine göre yeniden dizayn ettiğini ve bu çerçevede bilimden, insandan, çevreden uzak rant politikalarının karşısında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) engel olarak gördüğünü ifade etti.

“AKP Odalarımızı bölerek TMMOB’nin gücünü azaltmak istiyor”
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Mehmet Soğancı, söz konusu değişim sürecinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başladığını, KHK’lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün oluşturulmasıyla ve çok sayıda çıkarılan yönetmelikle devam ettiğini anımsattı.

Soğancı, AKP’nin teslim alamadığı TMMOB’u şimdi yasasını değiştirilerek teslim alınmak istediğine dikkat çekti. AKP hükümetinin TMMOB Yasası hazırladığını ancak TMMOB’ye sormaya gerek bile duymadığını belirten Soğancı şunları ifade etti:

“Elbette sormazlar. Çalışma hayatını düzenleyen yasalar değiştirilirken, Sendikalar Yasası değiştirilirken emek örgütlerine sormadıkları gibi eğitim sistemini baştan aşağı kendi ideolojilerine göre düzenledikleri 4+4+4 kesintili eğitim sistemini getirirken eğitimcilere sormadıkları gibi sağlıkta yeniden yapılandırma diye yasalar hazırlayıp sistemi tümüyle insanımızın aleyhine değiştirirken Türk Tabipleri Birliği’ne sormadıkları gibi, Alevi ve Kürt açılımı yaparken Alevilere ve Kürtlere sormadıkları gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nı değiştirirken de bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına onların örgütü TMMOB’ye sormazlar. Çünkü sorarlarsa sadece emekten, bilimden, insandan yana yanıtlar alırlar. Bu yanıttan da hiç hoşlanmazlar.

AKP hazırladığı torba yasa içindeki değişikliklerle bir türlü kendinden yana yapamadığı örgütümüzü parçalayarak güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. AKP Odalarımızı parçalayarak, bölerek TMMOB’nin gücünü azaltmak istiyor.”

AKP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca kendi arka bahçesi haline getiremediği, önünde engel olarak gördüğü TMMOB’yi etkisizleştirmeyi amaçlayan bu yasa değişikliğine karşı bundan önce olduğu gibi bugün de mücadele edeceklerini açıklayan Soğancı, AKP’nin asla mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini ve onların örgütü TMMOB’yi teslim alamayacağını vurguladı.

(soL- Haber Merkezi)