Sosyal hizmet uzmanları bakanlık önünde eylem yaptı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, sosyal hizmetlerde yaşanan yıkım politikalarına ve sosyal hizmet mesleğine yönelik saldırılara karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Pazartesi, 25 Şubat 2013 19:40

Türkiye’nin bir çok ilinden gelen sosyal hizmet uzmanları, hükümetin Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikleri protesto ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylem sırasında sık sık "Taşeron değil, kadrolu çalışma", "Dikkat öğrenciler tehlikede" sloganları atılırken, "Sosyal Hizmetlerin piyasalaşmasına, gericileştirilmesine, ticarileştirilmesine izin vermeyeceğiz" pankartı açıldı.

Eyleme TTB ve SES'in de içinde bulunduğu 12 kurum destek verirken, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına konuşan Murat Altuğgil şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeniden yapılanma çerçevesinde hazırladığı ve yürürlüğe koyduğu Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği'nde sosyal hizmet mesleğini ve uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanlarını yok sayma davranışı açıkça görülmektedir. Sosyal Hizmetler ve sosyal yardımların yeniden yapılanması iddiası ile yola çıkılmış ve kurumlar birikimleri, deneyimleri, arşivleri ile birlikte tarihe gömülmüştür. Sosyal Hizmetlerin hayırseverlik anlayışı ile lütuf gibi sunulması kabul edilemez. Hak temelli bir yaklaşımla, yurttaşlarımıza sosyal hizmetlerin ve yardımların sunulması gerek ve koşuldur."

(soL-Haber Merkezi)