On binler 4+4+4'e hayır dedi!

Ankara Sıhhiye Meydanı'nda 4+4+4'e karşı düzenlenecek mitinge on binlerce yurttaş katıldı. Mitingde AKP'ye ve gericiliğe büyük öfke vardı.
Cumartesi, 15 Eylül 2012 14:48

Güncelleme 15:00

KESK Genel Başkanı Lami Özgen tarafından yapılan konuşmanın satır başları şöyle:

"Bugün çocuklarımızın geleceğini derin bir karanlığa itecek olan, 4+4+4 olarak bilinen, piyasacı, ırkçı ve gerici eğitimi durdurmak, bu düzeni yaratan zihniyete karşı mücadele vermek için buradayız.

Bugün AKP tarafından adaletsizliğin, hukuksuzluğun sıradanlaştığı, içeride ve dışarıda savaş stratejilerinin kutsandığı, emperyalist politikaların taşeronu haline gelmiş bir ülke yaratılmak isteniyor. Ortadoğu’da halkların kaderini ellerinden almak isteyen emperyalist müdahalelerin taşeronluğuna soyunan AKP hükümeti, ülkeyi Ortadoğu’da oynanan büyük paylaşım oyunlarının arka bahçesi haline getirmek istiyor. Ülkemizi kardeş halklarla adeta savaşın eşiğine getiren AKP hükümeti, bu esnada geleceğe dair planlarını da yaparak önüne çıkacak engelleri şimdiden yok etmeye kalkışıyor. Yaratmaya çalıştığı yeni nesil projesi ile ülkede ve bölgede barış için yükselecek sesleri, şimdiden susturmaya çalışıyor.

Bizler okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Tüm inadımızla da bunun mücadelesini vereceğiz. AKP hükümetinin bu inadımızı gördüğünden ve kaygılandığından hiç kuşkumuz yok. Bunu, binlerce gencimizi, sendikacı arkadaşlarımızı, gazeteci kardeşlerimizi, kendisinin sürdüğü politikalara karşı mücadele veren, direnen herkesi demir parmaklıklar arkasına mahkûm eden AKP’nin yarattığı tutuklama teröründen anlayabiliyoruz. Bugün sözde yargı reformları ile katliam sanıklarını dışarı salanlar, 69 KESK yöneticisi ve üyesi arkadaşımızı demir kapılar ardında tutmaya devam etmektedirler. Tek suçları, faşizme ve emperyalizme karşı, baskı ve sömürüye karşı, emeğini görünmez kılan, onurlu ve insanca yaşam hakkını elinden alan bu düzene karşı sendikal mücadele vermek olan bu arkadaşlarımızın bugün neden cezaevlerine mahkum edildiğini anlamak isteyenler, ülkemizi karanlığa doğru itmek isteyenlerin gözlerindeki korkuya baksınlar. İşte o korkulu gözlerde, sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele edenlerin inancını ve kararlılığını göreceklerdir.

AKP, “seçmeli” olarak sunulan din derslerini fiilen zorunlu kılarak 12 Eylül faşist darbesinin ürünü olan zorunlu din derslerini çocuklarımıza dayatmaktadır.

Irkçı ve tekçi eğitim anlayışı içinde eğitimin demokratik unsurlarını kökünden tasfiye etmeye kalkışmakta, haklı ve meşru talepler arasında yükselen anadilde eğitim hakkını yine yok saymaktadır.

Kalabalık sınıflara mahkûm ettiği çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini göz ardı ederek daha küçük yaşlardan itibaren çalakalem, gerici motiflerle hazırladığı müfredatla baş başa bırakmaktadır.

Kesintili hale getirdiği eğitimin her kademesini sermayenin kucağına teslim etmekte, giderek yoksullaştırdığı ve neredeyse insanca yaşam hakkından bile yoksun bıraktığı ailelere yüklü bedeller ödetmektedir.

Yıllardır eğitim sisteminin içinde bulunduğu sorunların yükünü omuzlarında taşıyan, insanca yaşayacak bir ücretten dahi mahrum bırakılan eğitim emekçileri arkadaşlarımızı ise sürgünlere maruz bırakmakta, yine ağır bedeller dayatmaktadır. Arkadaşlarımız ailelerinden, evlerinden koparılmakta, giderek çarpık hale gelen düzen içinde hayatları adeta parçalanmaktadır.

Bizler, bu ülkenin emekçileri, ezilenleri, yoksullaşmaya ve sömürüye karşı mücadele eden halkları olarak eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleye olan inancımızla, bugün geleceğimizi hedef alan gerici, piyasacı bu saldırılara karşı da mücadele edecek, kamusal, bilimsel, laik, demokratik ve anadilde eğitim hakkımızı sonuna kadar savunacağız. "


Güncelleme 14:29

Miting alanındaki yurttaşlara, kürsüden AKP'lilerin 4+4+4 hakkında söyledikleri, ve sisteme karşı çıkanlara ettikleri hakaretler izlettiriliyor. Alandakiler AKP'lileri yuhalıyor.

Tutuklu KESK üyelerinin adları kürsüden okunuyor.

img_9782.jpg

img_9810.jpg

img_9823.jpg


Güncelleme 14:26

Kürsüden konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız şunları söyledi:

"Siyasal iktidar bu ülkeyi baştan aşağı yeniden kurmak isiyor. Onun için uluslararası egenen güçlerle Suriye'ye saldırıyor. Bu saldırıya halkı ikna etmek için Alevi düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı argümanlarını kullanıyorlar.

12 eylülün üzerinden 32 yıl geçmişken bugün arada hiçbir fark yok.

4+4+4'ün son 4 yılı örgün değil, saymaya gerek yok. İkinci dört yıla ise yoksul aile çocukları çocuklarını gönderemeyecek. İlk dört yılın birinci sınıfı ise okul öncesi eğitim. Yani geriye üç yıl kalıyor. Yani yeni düzenlemeyle eğitim 12 yıla çıkmıyor. 8 yıl fiili olarak 3 yıla iniyor.

Okula başlama yaşı 5,5'a, mesleğe başlama yaşı 9'a iniyor. Skandal bu.

Kentlerimizde geri döndüğüzde bu yasanın açtığı tüm sorunlara karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Bütün baskılara rağmen boyun eğmenden devam edeceğiz."


Güncelleme 13:51

Şu anda tutuklu KESK üyeleri ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapılıyor.


Güncelleme 13:44

Mitinge katılanlar arasında, Eğitim Sen, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra, TKP, ÖDP, Halkevleri, HDK, EHP, EMEP, ESP, SDP, BDP, BDSP, DHF, Halk Cephesi, CHP gibi örgütler de yer alıyor. Taraftar grupları da miting alanında yerlerini aldılar.

img_5254.jpg

img_5264.jpg

img_5265.jpg

img_5272.jpg


Güncelleme 13:21

Alana girişler devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi korteji de Sıhhiye Meydanı'nda. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganı atılıyor. TKP'nin ardından Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği alana giriş yaptı.

Kürsünün etrafında tutuklu KESK'lilerin fotoğrafları bulunuyor.

img_5143.jpg

img_5161.jpg

img_5251.jpg

img_5200.jpg


Güncelleme 13:00

Emekçilerin Sıhhiye Meydanı'na girişi sürüyor. Miting birazdan başlayacak. KESK ve Eğitim-Sen genel başkanlarının konuşma yapması bekleniyor


4+4+4 eğitim sistemine karşı Ankara Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek büyük miting öncesi sendikalar ve meslek örgütleri Tren Garı'nın önünde toplanmaya devam ederken yürüyüş de başladı. Türkiye Komünist Partisi üye ve dostları de Opera'da toplanmayı sürdürüyor.

img_5198.jpg

Yürüyüşte okulları imam-hatipe dönüştürülen Batıkent Kardelen İlköğretim Okulu velileri ve öğrencileri de bulunuyor. Okullarının imam-hatipe dönüştürülmesine karşı imza toplayan bir veli şöyle konuştu:

"Kardelen İlköğretim okulu velileri olarak okılumuzun imam hatibe dönüştürülmesini istemiyoruz. Çünkü 4+4+4'te yaptıkları gibi altyapı oluşturulmadan okul imam hatibe dönüştürülmek isteniyor. İmam hatip bölümünde 20 kişilik sınıflarda eğitim yapılacakken diğer kısımda 35-40 kişilik sınıflarda eğitim yapılacak, bu durum eşitlik ilkesine aykırı olduğu için buna karşı çıkıyoruz. İmam hatipleri şimdilik 2 sınıfla tutacaklarını söylüyorlar, ama bu sınıfların sayısını artırıp sonra da okulumuzu elimizden almaya çalışacaklar. Bu yüzden bu dönüşüme karşı çıkıyoruz.

4+4+4'e de eğitimci olduğumuz için karşı çıkıyoruz. 4+4+4 hiçbir altyapı olmadan yapılan bir dayatma. Bu sistem gericilik ve ırkçılık temelinde kurulduğu için karşı çıkıyoruz.4+4+4 sonrasında açılmakta olan imam hatipler nedeniyle ülkedeki çok sayıda öğrenci okullarından olarak daha uzakta bulunan ve daha kalabalık sınıfları olan okullarda eğitim görmek zorunda kalacak."

img_5021.jpg

Görüş aldığımız Kardelen İlköğretim Okulu eski okul aile birliği başkan yardımcısı ise şunları söyledi:

"Kardelen İlköğretim Okulu'na imam hatip açılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Okulumuz fiziki olarak buna uygun değil. 4+4+4 düzenlemesine de karşı çıkıyorum, zaten okulumuzun imam hatip yapılmak istenmesi de 4+4+4'ün bir uygulaması. Bütün veliler hatta Baıkent halkı Kardelen'in imam hatip yapılmasına karşı çıkıyor.

Okulumuza imam hatip açtırmayacağız, açılmaması için yasal olan her yola başvuracağız. Eylemlerimiz devam edecek. Oradaki imam hatip sınıfları kapatılıncaya kadar her türlü eylemi yapacağız ve bu arada yasal süreci de başlatacağız. Bu konuda çok kararlıyız."

img_5080.jpg

img_5181_0.jpg

img_5184.jpg

img_5201.jpg

img_5209.jpg

img_5269.jpg

(soL - Ankara)