Basın kartlarının iptali kolaylaştırıldı: Milli güvenliğe aykırı davranışlar…

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik ile basın kartlarının iptali koşullarına ‘Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi’ maddesi eklendi.
Haber Merkezi
Cuma, 14 Aralık 2018 11:23

Bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik ile gazetecilerin elinden basın kartlarının alınması kolaylaştırıldı.

Yeni yönetmelikte iptalle ilgili kısma “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi.

Yönetmelikte ayrıca meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi. Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

Yerel ve haftalık çıkan gazetelerin yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkan ve üyelerine de basın kartı verilebileceği hüküm altına alınan yönetmelikte internet siteleri daha önce olduğu gibi kapsam dışı tutuldu.

Daha önce Başbakanlığa bağlı olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığına bağlanmıştı.

Yeni yönetmelikte basın kartının iptal edileceği haller şöyle sıralandı: