Ali Bulaç: Açılıma din lazım

Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, Yılmaz Erdoğan’dan girdi, Abdurrahman Dilipaktan çıktı, açılımın Türkiye’ye anlatılması için İslamcı aydınlara çağrıda bulundu.
Salı, 22 Aralık 2009 09:30

Zaman yazarlarından Ali Bulaç, “Açılımda ‘din ve dindar’ faktörü” isimli yazısında, Yılmaz Erdoğan’ın açılımın başarılı olabilmesi için din adamlarının da sürece aktif olarak katılmaları gerektiğini söylemesinden yola çıkarak, Kürt sorununun çözümü için "dindar çözüm” önerdi.

“Dinin insana sağladığı sakinliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Ama din sadece Batı tarihinin ve modern dünyanın profilini çizdiği ‘din adamı’ndan neş'et eden bir sakinlikten ibaret değildir, din sorunların anlaşılmasında ve çözümünde bir referans çerçevesi çizer. Kısaca din sadece sakinlik ve ‘nasihat’ vermez, çözüm de sunar” diyen Bulaç, dinin sadece altı boş bir kardeşlik projesi önermediğini, aynı zamanda hukuki ve kamusal bir çözüm de sunduğunu dile getirdi.

Yazısında, açılımın geleceğinin Kürt dindar ve demokrat tabanın da desteğine ve sorumluluğunu yerine getirmesine bağlı olduğunu iddia eden Ali Bulaç, hükümetin “açılım”ı başlatırken, bunu bir “paket” olarak değil, “süreç” olarak ortaya koymasını kendisini “sevindirdiğini” söyledi.

Öte yandan, hükümetin “açılım” sürecine 12 liberal aydınla başlamasının kendisini “hayal kırıklığına uğrattığını” belirten Bulaç, sürece “ne Türk ne Kürt ne başka kökenden tek bir dindar aydının” katılmayışının buna sebep olduğunu vurguladı.

‘“Açılım”ı Türkiye’ye dindarlar anlatmalı’
Kürt sorunun muhatapları arasında DTP ve PKK ile CHP ve MHP’yi sayan Bulaç, islami görüşler ve grupların bu süreçte temsil edilmediğini söylerken, bunlara neden olarak “devletin içindeki etkili bir grubun Şeyh Said sendromunu hâlâ aşamamış olmasına” ve “sürece destek veren ABD’nin İslam etkili olursa Kuzey Irak'ta radikal İslam hakim olur türünden bir vehme sahip olmasına” bağladı.

“Her şeye rağmen açılım desteklenmeli ve halka anlatılmalıdır. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde en ücra köşedeki insana kadar doğru bir biçimde anlatılmalıdır” diyen Bulaç, bunun ancak “dindar Türk ve Kürt aydınlarının eliyle” olabileceğini söylerken, “Eğer siz Abdurrahman Arslan'ı, Mustafa İslamoğlu'nu, İ.Süreyya Sırma'yı, Mufit Yüksel'i, Ahmet Taşgetiren'i, Yusuf Kaplan'ı, Akif Emre'yi, Abdurrahman Dilipak'ı, Ümit Aktaş'ı sürece katmazsanız, Edirne'den Trabzon'a, Bursa'dan Konya'ya kim bu açılımı anlatacak?” diye sordu.

Yazısında, liberallerin çabasını olumlu bulan ancak dini bir referans olarak görmedikleri için yetersiz sayan Bulaç, “Her fikre ihtiyacımız var. Zihnimizi ve ufkumuzu geniş tutmalıyız” diyerek açılımda dincilerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

(soL – Haber Merkezi)