SSGSS yasasına protesto!

Yeni Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öncesinde Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü önüne yürüyüş düzenleyerek yasayı ve AKP politikalarını protesto etti.
Çarşamba, 24 Eylül 2008 16:22

soL (HABER MERKEZİ) AKP hükümetinin son dönem reform adıyla çıkardığı sosyal güvenlik ve sağlık sigortalarda piyasa koşullarını dayatan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve platformlar tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

AKP'nin kararlılıkla 1 Ekim de yürürlüğe girmesini öngördüğü yasa Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Unkapanı'ndaki Pertevniyal Lisesi karşısındaki Belediye İŞ Sendikası önünden başladı. Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü binası önünde toplanan eylemciler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında ve basın açıklaması öncesinde "Sağlıkta Ticaret Ölüm Getirir", "Kurtuluş Yok Tek Basına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Parasız Eğitim, Parasız Sağlık", "Hükümet Yasanı Al Başına Çal" sloganları atıldı. Yürüyüşe katılan Disk Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türk Tabipler Birliği Genel Konsey üyesi Gençay Gürsoy, ÖDP Genel Başkanı ve Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras ile ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Alper Taş, birçok sendika ve parti yöneticisi ile eyleme destek vererek yürüyüşe katıldı.

Kölelik yasaları örgütsüz toplumlara reva görülür
Sosyal Güvenlik Kurumu önünde yapılan basın açıklamasını KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen 8 No'lu Şube Başkanı Hatun İldemir okudu. Açıklamada, AKP Hükümeti'nin SSGSS yasasını sermaye sınıfının talebi ve IMF'nin talimatı ile hazırladığı vurgulanırken, Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yapılan değişiklikle AKP'nin yasayı meclisten geçirdiği ve halka dayattığı ifade edildi.

Açıklamada, sermayenin sağlık ve emeklilik üzerinden daha fazla kar talebinin bu yasa ile birlikte karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, Bu tür yasaların örgütsüz toplumlarda, sendikasızlığa mahkum edilmiş halklar üzerinde uygulanabileceğine dikkat çekildi.

Basın açıklaması, emekçilerin AKP eliyle yok edilmeye çalışılan sağlık ve sosyal güvenlik, örgütlenme ve yeterli ücret hakkının sonuna kadar savunulacağı duyurusu ile sona erdi.

Diğer yandan yürüyüş polis takibinde gerçekleştirilirken, polisin trafiği kapatmamış olması ve eylemcileri basın açıklaması sırasında kaldırıma sıkıştırmaya çalışması tepkilere neden oldu.