Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi erişime açılıyor

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi, yayımlanmamış bölümleriyle internet üzerinden erişime açılıyor
Çarşamba, 07 Kasım 2018 15:13

Tarihçi, yazar Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış “İstanbul Ansiklopedisi”nin basılı on bir cildi ile yayımlanmamış bölümleri internet üzerinden erişime açılacak.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre SALT ve Kadir Has Üniversitesi’nin işbirliği başlayan proje kapsamında tüm arşivin üç yıl içinde erişime açılması planlanıyor. Proje kapsamında Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış “İstanbul Ansiklopedisi”nin basılı on bir cildi ile yayınla ilişkili çeşitli bilgiler barındıran binlerce belge dijital ortama aktarıldıktan sonra çok yönlü çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılacak.

Koçu, 1944 yılında etraflı kaynak tarama ve madde yazımı çalışmalarına başlamıştı. İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturmak için yaptığı çalışmalar 1973’e kadar devam etmişti. Tarihi olaylardan şehir efsanelerine, mühim ya da alelade şahıslardan şehrin adetlerine, mimari yapılardan sokaklara kadar birçok konuyu, hikayemsi anlatımlarla ve resimlerle kayıt altına almıştı. Koçu’nun yanı sıra dönemin önemli tarihçileri, edebiyatçıları, sanatçıları ve akademisyenleri de “İstanbul Ansiklopedisi”ne katkı sağlamıştı. Sonuç itibariyle tezkirecilik geleneği ve Batılı ansiklopedizmin –Koçu’nun kişisel ilgileri çevresinde şekillenen– benzersiz karışımı ortaya çıktı.

Eser bir başvuru kaynağı, tanıklar derlemesi ya da İstanbul’a dair her şeyi içerme çabasına giren bir girişimden fazlasını oluşturuyor. Bütün verileri belirli önem hiyerarşileri ve içerme/dışlama planlamaları doğrultusunda işleyerek kendine özgü bir İstanbul fikri ya da imgesi inşa eden sıra dışı bir çalışma niteliğinde.

1975’te vefat eden Koçu, yaşadığı sürede “İstanbul Ansiklopedisi”nin G  harfine kadar  gelen on bir cildini basabilmişti. Sonraki ciltleri ham malzemesini oluşturacak belgelerin varlığı ise merak uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştı.