'Kapital'i Topraktan Çıkaranlar' Ankara NHKM'de okurları ile buluştu

Ankara NHKM'de dün gerçekleşen 'Marx ve Kapital: Mürekkep ve Kâğıdın Ötesinde' başlıklı söyleşide, yazar Serpil Güvenç, Yazılama Yayınevi'nden çıkan 'Kapital'i Topraktan Çıkaranlar' kitabı üzerine okurları ile buluştu.
Pazartesi, 17 Aralık 2018 07:46

Yazar Serpil Güvenç, Yazılama Yayınevi'nden çıkan "Kapital'i Topraktan Çıkaranlar" kitabı üzerine dün Ankara NHKM'de okurları ile buluştu.

Yoğun bir ilgi ile karşılanan etkinliğin başlangıcında Ankara NHKM adına söz alan Emre Falay, Yazılama'dan çıkan Wilhelm Liebknecht'in "Karl Marx - Biyografik Anılar", Özgür Şen'in "Marx'ın Marksizmi" ve Serpil Güvenç'in "Kapital'i Topraktan Çıkaranlar" kitapları arasındaki bütünlüğe işaret etti. Marx'ın hayatı, mücadelesi ve eserleri ile ayrılamaz bir bütünlük arz ettiğine, Marx'a ve Marksizme ilişkin tahrifatın onları devrimci içeriğinden yalıtarak sınıfı, sınıf mücadelesini, siyasi iktidar arayışını yadsımaya dönük müdahaleler olduğuna, uzun bir süre sessizlikle yok edilmek istenen Kapital'in bugün işçi sınıfına ve devrimci mücadeleye yol göstermeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Kitabı üzerinden Kapital'in yayınlamma ve çeviri süreçlerine dair notlarını paylaşan Serpil Güvenç, Kapital'in her ülkedeki çevirisinin büyük bir uğraş anlamına geldiğini, bu anlamda çeviri sürecinin de aslında sosyalizm mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Kitabın hazırlık sürecindeki araştırmasında mektupların özel önemine değinen Serpil Güvenç, mektupların sade ve anlamayı kolaylaştıran yapısının da Marksizmin çeviri literatüründe önemli bir yeri olduğuna değindi.

Kapital'in neden yazıldığının ve Marx'ın neden yoksulluk, sükût ve sürgünle cezalandırıldığının anlaşılması gerektiğini vurgulayan Güvenç, "İşçi sınıfı net olarak ne ile mücadele ediyor, kapitalizm nedir, sistem nasıl çalışıyor, değiştirmek istediğimizi anlamak zorundayız" diyerek Marx'ın sınıfları ortadan kaldırarak ve kendisini de bir sınıf olarak ortadan kaldırarak yeni bir toplum kurup komünizme varacak olan işçi sınıfı vurgusunu tekrar hatırlattığı konuşmasında, Marx'ın hedefinde kapitalizm olduğu için ve işçilerin neye ihtiyacı var sorusuna yanıt olarak Kapital'in önce birinci cildini hazırladığını söyledi. "İşçi sınıfının İncil'i" olarak anılan Kapital'in farklı ülkelerdeki çevirilerinin de akademik bir keyfilikten değil sınıfsal bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.

Konuşmasında Kapital'in Türkiye'deki çeviri serüveninden de bahseden Serpil Güvenç, "bugün Kapital'e ihtiyaç var mı" sorusuna, Wolfgang Wippermann'ın Marx'ın devrimci kuramına duyulan ilgi için günümüzde kullandığı "Marx'ın dördüncü Rönesansı" nitelendirmesini hatırlatarak, 2000'li yıllardan başlayarak Marx ve Engels'in eserlerinin basımının hızla arttığına, kapitalizm varoldukça bu arayışın doğal olduğuna, Fransa'da Sarı Yeleklilerin bile bugün aslında Marx'a ihtiyaç duyduğuna, Marx'ın aşılabilmesi için düzenin değişmesi, kapitalizmin yıkılıp sınıfsız toplumun kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlik, katılımcıların katkıları ve sorularının yanıtlanmasının ardından Serpil Güvenç'in kitabını okurları için imzalaması ile sona erdi.