Nazım Hikmet Akademisi yola çıktı

İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde oluşturulan Nazım Hikmet Akademisi dün yapılan bir toplantı ile kültür, sanat ve bilim çevrelerinden gelen davetlilere tanıtıldı.
Pazartesi, 23 Şubat 2009 10:15

soL (HABER MERKEZİ) İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) bünyesinde oluşturulan Nazım Hikmet Akademisi (NHA), dün Kadıköy NHKM binasında yapılan bir toplantı ile, kültür, sanat ve bilim çevrelerinden gelen davetlilere tanıtıldı.

Her biri ikişer yıllık bir programa sahip olan edebiyat, müzik, sinema ve sosyal bilimler bölümlerinde eğitim verecek olan NHA, sanat ve bilim arasında disiplinler üstü bir ilişki kurmayı ve kendi alanındaki başarılarının ötesinde bir aydın kimliği taşıyacak sanat ve bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyor.

"Çürümeden rahatsızız"
Akademi adına toplantının açılış konuşması NHKM adına Zeynep Güler tarafından yapıldı. Türkiye'de yaşanan çürüme, işsizlik ve yoksuluğa paralel olarak kültürel alanda da çürüme ve yozlaşma yaşanıyor olduğunu belirten Güler, "biz bunun parçası olmak için değil, bu tabloyu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Kitap basımı çoğalıyor, ama kitap okuma oranı azalıyor. Üniversitelerde kontenjan artıyor, ama cahillik çoğalıyor" diyen Güler, NHKM'nin "bilimi, sanatı ve bu alanlarda üretimi piyasa ve sponsorluk ilişkilerine terk etmemek için, öğrenme ve üretme süreçlerine, aydın ve sanatçılara elimizdeki olanaklarla destek olmak için, paylaşmak ve dayanışmak için uğraşıyoruz" dedi.

"Beraber üretmek, çalmak ve söylemek"
NHA Müzik bölümüne dair tanıtım konuşmasını yapan Emin İgüs, güncel müzik eğitiminin "bireysel gelişim ile sınırlı kaldığını ve yaşama dair dinamiklerle olan bağının en aza indirgendiğini" ifade etti.

Bunun karşısında yer alan muhalif eğitim çalışmalarının da henüz geleneksel yapıyı zorlayacak bir direnç ve yaygınlığa ulaşmamış olduğunu ifade eden İgüs NHA müzik bölümünün "kolektif bir müzik anlayışını hayata geçirmek" ve "düşünen, konuşan, tartışan ve paylaşan bir müzisyen topluluğu oluşturmayı" amaçlandığını dile getirdi.

Programa katılacak öğrencilerin, bir yandan bireysel gelişimlerini sağlıklı ve yetkin biçimde sürdürürken, diğer yandan da oluşturdukları birikimi kolektif bir anlayışa açık tutmalarını bekleyeceklerini belirten İgüs, hedeflerinin "beraber üretmek, beraber çalmak ve söylemek" olduğunu söyledi.

"Kararlılık ve inatçılık"
NHA Edebiyat bölümüne dair tanıtım konuşmasını yapan Efe Duyan, Türkiye'de edebiyat eğitiminin "edebi metin üretimi ile bağlantısız ve gerçek hayatla ilişkisinin zayıf olduğunu, ayrıca güncel edebiyat tartışmalarına uzak kaldığını belirtti.

NHA Edebiyat programının amacının genç yazar ve şair adaylarının üretim ve gelişim sürecine eşlik etmek olduğunu belirten Duyan, NHA'nın bütününde heyecanlı bir tartışma ortamı yaratmayı istediklerini dile getirdi. Programa katılmak isteyenlerin "kollarının altında şiir defterleri ve roman taslakları ile başvurmalarını" beklediklerini ifade eden Duyan, öğrencilerin yazar olmak konusunda kararlı ve inatçı olmalarını da beklediklerini söyledi.

Oluşturulacak eğitim planında, öğrencilerin kendi eserlerinin en önemli ders materyalleri arasında bulunacağını belirten Duyan, öğrencilerin eserlerinde "hata aranmayacağını, ancak eserlerin eleştiriye tabi tutulacağını" dile getirdi.

"Entelektüel derinlik, toplumsal sorumluluk ve kolektif çalışma"
NHA Sinema bölümüne dair tanıtım konuşmasını yapan Çağrı Kınıkoğlu, sözlerine Bertolt Brecht'in "Tüm sanatlar, sanatların en yücesi olan yaşama sanatına hizmet eder" sözüyle başladı. Gerek sinema sanatının, gerekse sinema eğitiminin piyasanın baskısıyla niteliksizleştiğini ifade eden Kınık, "karşımızda insanlığın ilerici birikiminden ve evrensel insanlık ideallerinden giderek uzaklaşan, şöhret-geçim-gişe üçgenine hapsolan bir sinema var" dedi.

NHA sinema bölümünün "entelektüel derinlik, toplumsal sorumluluk ve kolektif çalışma" ilkeleri ile hareket edeceğini vurgulayan Kınık üreticilerin birbirlerinin rakibi, ürünlerin ise giderek tektipleşen birer meta haline geldiği sinema alanında bu ilkeler doğrultusunda mücadele ve üretimi birleştirmeyi hedefleyeceğini dile getirdi.

"Halkçı ve yurtsever aydınlara ihtiyaç var"
NHA Sosyal bilimler bölümüne dair tanıtım konuşmasını yapan Nevzat Evrim ise, Türkiye'de "yurtsever ve halkçı aydına olan ihtiyacın çok yakıcı hale geldiğini" vurguladı.

Sosyal bilimler bölümünün bu ihtiyaç üzerinden şekillenecek olduğunu ifade eden Nevzat Evrim, "Hedefimiz, Türkiye'nin emekçi halkının aydını olma iddiası taşıyan arkadaşlarla, birlikte düşünmek ve birlikte üretmektir" dedi. Programa katılmak isteyecek kişilerin "Türkiye'nin aydını olma istek ve ihtiyacı duymaları ve bunun için gerekli emek ve zamanı vermeye hazır olmaları" gerektiğini belirten Evrim, "katılımcı arkadaşların, bize bu istek ve ihtiyaç ile, tanımladıkları sorunlara çözümler arayarak gelmelerini istiyoruz" dedi.

Programa dahil olan tüm katılımcıların aldıkları derslerin dışında kendi ilgi alanları doğrultusunda bir araştırma grubuna da katılacaklarını belirten Nevzat Evrim, bu araştırma gruplarının ortaya çıkartacakları eserlerin her birinin kendi alanında önemli birer kaynak haline gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.