II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Charles Darwin’in 200. yaşı, “Türlerin Kökeni”nin yayınlayışının 150. yılında, II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu 23–24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da bilim dünyasını ağırlayacak.
Perşembe, 22 Ocak 2009 10:01

soL (HABER MERKEZİ) 200. yaşında, 2009 yılı tüm dünyada Darwin yılı olarak kutlanacak. Darwin ve evrim kuramı hakkında sempozyumlar, sergiler ve birçok etkinlik yapılırken, bilim dünyası "Türlerin Kökeni"nin yayınlanışının 150. yılını da aynı kapsamda bilimsel etkinliklerle kutlayacak. Bunlar arasında en kapsamlılarından biri olan ve bu yıl ikincisi yapılacak Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, bu kuramın toplum tarafından tanınması ve Türkiye'nin bilimsel üretkenliğinin arttırılması için bilim insanlarını bir araya getirecek.

"Evrim Kuramı Üzerine", "Evrim ve Diğer Disiplinler", "Günlük Yaşamımızda Evrim", "Evrim Eğitimi" başlıklarında, 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak sempozyum için poster ve bildiri özetleri 15 Şubat tarihine kadar teslim edilecek. Sempozyuma poster ve bildiri özeti göndermek isteyenlerin, 200 kelimelik metinlerini [email protected] adresine iletmeleri gerekiyor.

Evrim kuramı bilimin temelidir
Sempozyumun düzenleme kurulu tarafından yapılan açıklamada, Charles Darwin'in biyolojik evrim düşüncesinin bilimsel bir temele oturmasını sağlayan eseri, "Türlerin Kökeni"nin yayınlanmasının üzerinden geçen bir buçuk asır boyunca, sürekli yenilenip geliştirilen evrim kuramının, bugün yaşam bilimlerinin yanı sıra tıp ve tarım gibi alanlarda temel bir konuma sahip olduğu belirtildi. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde evrim kuramının kabulüne ve bilimsel bilginin halka ulaşmasına karşı bir direncin oluştuğuna değinilen açıklamada, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından iktidarın, bilim karşıtlığını ve gericiliği toplumu kontrol aracı olarak gördüğü, bu dönemde bilim ve evrim karşıtı görüşlerin eğitim müfredatına sokulduğu vurgulandı.

Türkiye halen ilk ve orta öğretim müfredatında bilimsel yöntemi yanlış öğreten, bilim dışı görüşlerin fen derslerinde yer aldığı ülkelerden biri. Sempozyumda, biyolojinin ana kuramlarından biri ve bilimsel bilgi birikiminin vazgeçilmez bir parçası olan evrim kuramının toplum tarafından tanınması ve ülkenin bilimsel üretkenliğinin arttırılması hedefleniyor.

Açıklamada, toplumu bilimsel düşünceyle buluşturma sorumluluğunu yüklenen bilim insanları ve eğitimcilere seslenilerek, toplumla bilim insanları arasındaki bağın yeniden kurulması, bilimsel düşüncenin güçlenip önyargı ve safsataların yıkılması için, sempozyuma çağrı yapıldı.

Sempozyumun bilim kurulunda Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Mahinur Akaya, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Aykut Kence başta olmak üzere birçok bilim insanı yer alıyor. Sempozyuma Türk Tabipler Birliği ve Üniversite Konseyleri Derneği de destek veriyor.