Yıldız Dağları'nda büyük oyun

Yıldız Dağları'nı AB yönetimine bırakacak “sınır ötesi” projeyi tamamlayan bir plan daha oynanıyor. Kırklareli orman köylüsünü “doğal park” yapılacak bölgeye sokmamak için “Uluslararası Konferans” düzenlenecek.
Salı, 07 Nisan 2009 13:47

soL (KIRKLARELİ) Kırklareli'nde devam eden "Yıldız Dağları'nı AB'ye terk etme" projesiyle uyumlu bir başka faaliyet daha ortaya çıktı. İngiltere-Yunanistan ortaklı ve Selanik merkezli Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi (SEERC) isimli "sivil" kuruluş, Yıldız Dağları bölgesinde yaşayan orman köylülerine alternatif geçim yolları bulma çalışmaları yürütüyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle (İTİCÜ) ortaklaşa çalışan SEERC, "Trakya'nın orman köylüleri sorunu"nu "Uluslararası Konferans"a götürecek.

"Orman köylüsünü ürkütmeyin" diyorlardı
soL'un 24 Mart 2009 tarihli haberinde "doğal kaynakları koruma" amaçlı olduğu iddi edilen Yıldız Dağları Biyosfer Projesi'nden söz edilmiş, proje yetkililerinin "orman köylülerinin ürkmemesi gerektiği" yönündeki tuhaf uyarılarına dikkat çekilmişti.

Haberde, proje yöneticilerinden Prof. Dr. Türker Altan'ın 18 Mart 2009'da Kırklareli'de yapılan toplantıda "ürkmeyin" sözüne işaret edilirken Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdür Yardımcısı Önder Pakdemir'in de "orman köylülerine başka geçim kaynakları bulunacağı" vurgusu dile getirilmişti. "Biyosfer Projesi"nin aslında Bulgaristan'daki Stranca Doğal Parkı'nı Türkiye topraklarına doğru genişletme amacı güttüğü sergilenmiş, sözde "sivil ağ" olan "Yeşil Şebeke"nin Yıldız Dağları'nı AB yönetimine bırakma projesine hizmet ettikleri anlatılmıştı.

Köylüyü ormana sokmamak için "Sivil Fikirler"
Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdür Yardımcısı Önder Pakdemir'in "orman köylüsüne alternatif geçim kaynağı" içerikli ifadelerinin SEERC-İTİCÜ'nün ortaklığındaki diğer bir projeye ilişkin olduğu anlaşıldı. Bütçesi 288.519 Avro olan "Trakya Dağ Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Kırsal Kalkınma Araştırma Projesi" adlı projenin sorumluları, 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Kırklareli'nde toplandı.

Trakya'da faaliyet gösteren her türlü yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşun çağırıldığı "Sivil Fikirler" adı verilen toplantıda bölge "sivil"lerine "orman köylüleri ormancılık dışında nasıl geçinebilir?" sorusu soruldu. Kırklareli Akkuş Kaya Oteli'nde saat 10:00'da başlayan toplantıda proje sunumları ve öğle yemeğinin ardından "fikirlerimiz / yorumlarımız" başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. Dile getirilen "sivil fikirler" proje ekibi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak.

"AB yönetimi" ve "orman köylüleri" projeleri birbirini tamamlıyor

Yıldız Dağları çevresindeki ormancılıkla geçinen köylüleri ormandan koparmayı hedeflediği açık olan "araştırma projesi"nin "Biyosfer Projesi"ni bütünlediği gözlerden kaçmıyor. Projenin resmi belgelerinde Yıldız Dağları çevresindeki Trakya dağ köylerinin "AB mevzuatına uygun kalkınma stratejisi"nin uygulanmasında "pilot bölge" olarak seçildiği anlatılıyor. "Biyosfer Projesi" de Yıldız Dağları'ndaki 130 bin hektarlık orman alanını "AB yönetimi" altına almayı amaç ediniyordu.

AB ve Türkiye'nin kırsal kalkınma politikalarını karşılaştırmayı ilk iş olarak önüne koyan proje, Avrupa'da uygulanmış "başarılı projelerin sırları"nı anlatacak. Trakya'da veri toplama çalışması yapacak proje ekibi, belirleyecekleri stratejiyi Trakya'nın seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerine anlatacak. Proje belgelerinde gerekli yatırımlar için "iş çevreleri" olarak tanımlanan ulusal veya uluslararası sermaye temsilcileriyle de görüşüleceği kaydedilirken, "eğitim" görevi İTİCÜ'ye bırakılıyor.

"Küresel düşün, yerel hareket et, AB profesyonellerinden destek al"
Projenin 30-31 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul'da yapılan başlangıç toplantısına "uluslararası uzman" sıfatı taşıyan 5 kişi katılmış. Avusturya, Yunanistan, Alp Dağları gibi bölgelerde ve organik tarım gibi alanlardaki deneyimlerini aktaran uzmanlar özellikle "yerel ve bölgesel inisiyatif" geliştirilmesine vurgu yapmışlar.

Toplantıda konuşan merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Bölgesel Danışmanlık şirketi (RCI GmbH) temsilcisi Andreas Resch, "yerel eylem grupları" kurulmasına önem verirken "yerel yönetimin yeni biçimleri" benzeri tuhaf öneriler sunmuş. Avusturya'da danışmanlık yaptığı bazı projeleri anlatan Resch, "yumuşak yardım" adını verdiği mikro kredilerin bölge halkının ikna edilmesindeki katkısını stratejik olarak değerlendirmiş.

Resch, bölgesel kalkınma stratejisini uygulayacak "yerel otoritenin" özerk olması gereği üzerinde dururken, yerel yönetimin kendi haline bırakıldığında yeni sorumluluklar altında bunalabileceği kaygısıyla "Avrupa ağına açılma"nın ilkesel olduğunu belirtmiş.