TMMOB'dan "mayın temizleme" yasasına tepki

Pazar, 28 Haziran 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu ve destekçi kuruluşlar Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir açıklama yaparak, mayınların temizlenmesi ihalesinin yabancı şirketlere devredilmesinin yaratacağı tehlikelere dikkat çektiler.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Metehan Gündüz yaptığı açıklamada, 5903 sayılı Türkiye-Suriye arasındaki kara sınırı boyunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleri ile ihale işlemleri hakkındaki yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Yasanın, Türkiye-Suriye sınırında 510 kilometrelik bir şerit halinde uzanan ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinin sınırda kalan 216 bin dekar büyüklüğündeki arazisinin 5 yıl içinde temizlendikten sonra yapılan temizleme işinin karşılığı olarak tarımsal faaliyetlerde 44 yıllığına kullandırılmasını içerdiğini ifade eden Gündüz, yaptıkları çalışmanın ardından yasada bazı belirsizlik ve boşluklar olduğunu gördüklerini ifade etti.

Gündüz yasaya ilişkin kaygılarını şu sorularla ifade etti: "Çok geniş olan sınırdaki mayınlı arazinin güvenliği kim tarafından sağlanacak? Bu kadar değerli bir araziyi neden kendimiz değerlendirmiyoruz? Mayınlı sahayı temizleme işini üslenecek firmalara sağlanacak bu cömertliğin sebebi ne? Yasanın kabulü ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasındaki acele ne? Yap-işlet-devret modeli uygulandığında bu bölgeye tarım işletmecisi olarak gelecek olanların 44 yıl boyunca yörenin sosyo-kültürel yapısını değiştireceği gözönüne alınmış mıdır?'' Gündüz, ihalenin yabancı bir şirkete devri taşere edilmesi veya ortaklık yoluyla yabancıların dahil edilmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.