'Maslak 1453 projesi kent suçudur'

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Maslak 1453 projesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Pazartesi, 12 Kasım 2012 20:54

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Maslak 1453 projesini kent suçu olarak tanımladı.

“TOKİ marifetiyle son dönemde birçok örneğini gördüğümüz şekilde, kamu arazileri ayrıcalıklı imar hakları tesis edilerek, lüks konut ve ticaret fonksiyonu ile yapılaşmaya açılmıştır” denilen açıklamada, kamu alanlarının sermaye gruplarına teslim edildiğine dikkat çekildi.

Yaklaşık 10.000 kişilik nüfusu barındıracak bu yerleşim alanının, trafik ve yapı yoğunluğunu artırıcı, çevreye emsal teşkil edici ve orman alanlarını tehdit edici nitelikte bir yapılaşmayı meşrulaştırılmaya çalıştığına değinilen açıklamada, şu an yoğunluğu kaldırmayan buradaki trafiğin iyice içinden çıkılmaz bir hal alacağına değinildi.

İstanbul İmar Yönetmeliği`ne aykırı, yapılaşma ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı kararlar alındığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

“Orman alanına bu kadar yakın bir alanın yüksek yoğunluk verilerek imara açılması, halihazırda giderek kaybolan orman alanlarını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Sonuç olarak, bu ölçekteki bir kararın parçacıl olarak ele alınması ve kamuya ait olan bir alanın kamu mülkiyetinden çıkarak özelleşmesini sağlayacak fonksiyonlara geçirilmesi şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Kentsel rantları kamu adına kamusal işlevlerde kullanmak üzere önlemesi ya da geri alması gereken ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu`nda bu kamusal işlevleri açıkça tanımlanan TOKİ`nin kentsel rantlar üzerinden kendine ve belirli kesimlere gelir sağlamaya çalıştığı açıkça görülmektedir.

Kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye gruplarına verilmesinde olduğu gibi kamuoyunu yanıltarak yapılmak istenen tüm bu projelerde Şehir Plancıları Odası olarak, tüm halkımızla birlikte kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.”

(soL - Haber Merkezi)