AOÇ'nin parçalanma süreci hızlanıyor

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol, meydan, alt ve üst geçit, tünel gibi yapılar yapma yetkisinin verilmesiyle ilerleyen AOÇ'nin yağmalanması süreci hızlanıyor.
Perşembe, 18 Ekim 2012 12:40

5659 sayılı AOÇ Kuruluş Yasasına 2006 yılında eklenen bir madde ile Büyükşehir Belediyesi’ne AOÇ toprakları üzerinde koruma amaçlı imar planları yapma yetkisi tanınmış, yol, meydan, alt/üst geçit, tünel gibi yapıların gerektirdiği arazinin bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilmesi olanağı tanınmıştı.

Bu madde Atatürk Orman Çiftliği’nin idam hükmü anlamına gelmekteydi. Nitekim ilk olarak sınırları bile belirlenmeksizin hayvanat bahçesi Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, 2012 yılında ise bir yandan Başbakanlık sarayı yapımına başlanmış, öte yandan üzerinden otoyol geçirilmişti.

Bugünlerde Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetindeki aşağıda belirtilen parsellerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hazırlıklarının yapıldığı iddiaları dile getirilmekte.

“Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve üzerinde Cemre Parkı'nın yer aldığı, imar planında park kültür ve rekreasyon alanı olarak ayrılan kadastro 53 parsel, Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi sınırları içinde bulunan imar planında ağaçlandırılmış alan olarak ayrılan 61 parsel, Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi sınırları içinde bulunan imar planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan 2086 parsel, Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2101 ada 13 parsel imar planında ağaçlandırılmış alan olarak ayrılan yerler”

İddialar, Atatürk Orman Çiftliği topraklarının parçalanması sürecinin hızlanarak sürdürüleceğini göstermektedir. Bu yolla AOÇ, toprak bütünlüğünü dikkate almaksızın yapılan planlarla giderek yok edilmektedir. Ayrıca, Çiftlik zaten rekreasyon alanları, ağaçlandırma gibi görev ve yetkilerle donatılmıştır. Bunların gerçekleştirilmesi için bir başka kurum ya da kuruluşlara devri gerekmediği de uzmanlar tarafından dile getirilmekte.

(soL - Ankara)