FHKC'den Nakba'nın yıldönümünde bağımsız Filistin Devleti çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail'in kuruluşunun 64. yıldönümünde “Büyük Felaketi Bitirme Zamanı” başlıklı açıklamasında İsrail'in kuruluşundan itibaren Filistin halkına karşı işlenen suçları anlatırken, bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısı yapıyor.
Cumartesi, 19 Mayıs 2012 10:30

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından yapılan açıklama şöyle:

Filistin Nakba'sı ... Felaketi bitirme zamanı

Filistin halkı bu günleri Filistin Nakba'sının (Arapça'da felaket anlamına geliyor) 64. yıldönümü olarak anıyor. Bu aynı zamanda İsrail devletinin kuruluş günü.

Aslında Filistin Nakba'sı 1948'de daha önce başladı.

Napolyon Bonapart, tüm dünyadaki Yahudilere “İsrailliler ayağa kalkın. Zaman geldi. Fransa İsrail vasiyeti için ellerini uzatıyor. Dünya halkları içindeki yerinizi almak için acele edin” çağrısını yaptı.

Avrupa'daki siyonist hareket 1880'lerde “Siyon'u sevenler” hareketini kurdu ve 1897'de Bazel'de ilk Siyonist Kongre Yahudiler için bir devlet kurulması amacıyla toplandı. Devletin tarihi Yahudi topraklarında, yani Filistin'de olması gerektiğini düşündüler. 1920'ye değin bu topraklarda nüfusun yüzde 8'inden azı Yahudi idi.

19. yy sonunda Batı ülkeleri tarafından teşvik edilen Filistin'e akan Yahudi göçü ve Filistin'deki İngiliz Mandası Fİlistinliler için alarm zilleri çaldırmaya başladı. Çünkü İngilizleri 1917 Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'de bir anavatan sözü vermişlerdi.

Buna karşı, Arap isyanı başladı:

1920, 1920 devrimleri ve 1929'daki Burak Devrimi. 1936-39 devrimi ve arkasından genel grev, birçok Filistin Arap şehrini etkisi altına aldı.

Siyonist hareketin ana şovenist fikri, "Topraksız Halk için Halksız Toprak" idi.
Bu kavram, eldeki gerçekler ile tamamen çelişiyordu ve halen de çelişiyor.

Siyonist projenin hayata geçirilmesi için Filistinliler vatanlarından sürülmeli ve yerlerine Yahudiler yerleşmeliydiler.

Batı İsrail'de bulunan Deir Yassin adlı Filistin kasabası, 9 Nisan 1948'de iki aşırı uç Siyonist örgüt olan Irgun ve Etzel tarafından vahşi bir katliama maruz kaldı. 200'den fazla Filistinli öldürüldü.

Deir Yassin katliamı Filistinlileri Filistin'de başka yerlere ve komşu Arap ülkelerine göçe zorlanması açısından önemli bir faktör oldu. Sivillerin katliamı terör durumu yarattı.

Uluslararası Kızıl Haç Örgütü (UKHÖ) İsrail temsilcisi De Reynier 13 Nisan 1948'de Deir Yassin'i ziyaret ettiğinde bir rapor hazırladı. “UKHÖ'nün Arşivleri/Kopya” ibaresi ile mühürlü ve “G597/G.C G3/82 Svc.” şeklindeki kayıt numarası da el ile imzalı.

Deir Yassin katliamından sonra, Filistin Halkına tapılan katliamlar listesi oldukça uzun ve İsrail'in işgali, yerleşimleri ve yerleşenleri Filistinlilere karşı günlük suçları ile devam ediyor. Duvar, kontrol noktaları, ablukalar, evlerin yıkılması, işgaller ve Gazze ve Batı Şeria'ya karşı savaş, ve bugünlerde de İsrail hapishanelerindeki tutsaklara karşı işlenen suçlar ile de devam ediyor.

Uluslararası camia bu adaletsiz durumu İsrail'i Filistin'e dair BM kararlarını uygulamaya geçirmeye zorlayarak düzeltmeli. İsrail'in uluslar arası kanunları ve insan hakları düzenlemelerini çiğnemesine son verilmeli.

Filistin Halkının kendi vatanında barış içinde yaşama hakkını, tıpkı dünyadaki tüm diğer halklar gibi, yeniden elde etmesinin zamanıdır. Filistinli mültecilere evlerine dönme izni verilmeli ve doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır.

Filistin trajedisini sona erdirmenin tam zamanıdır.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
Ramallah – Filistin
15/05/2012