Türkiye’de vergi ve sosyal yardımlar gelir eşitsizliğini azaltmıyor

Türkiye geliri yeniden dağıtıcı mekanizmaların eşitsizliği en az derecede azalttığı (Meksika’dan sonra) ikinci ülke.
İlker Belek
Cumartesi, 09 Eylül 2017 08:15

Gelir eşitsizliği gini katsayısı üzerinden ölçülür. 0-1 arasında değer alır, 1’e ne kadar yakınsa eşitsizlik o derecede büyüktür.

Gini katsayısı iki şekilde hesaplanır: 1- Ücret, sermaye ve mülkiyet gelirlerini dikkate alarak hesaplanan piyasa skoru ve 2-Vergi ödemeleri, nakit yardımlar ve sosyal güvenlik gibi düzeltici mekanizmaları dahil ederek hesaplanan yeniden dağıtım sonrası düzeltilmiş skor.

Anlaşılacağı gibi düzeltilmiş skora göre hesaplanmış gini katsayısı bütün ülkeler için daha düşüktür. Yani geliri yeniden dağıtıcı mekanizmalar eşitsizliği azaltıcı etki gösterir.

OECD verilerine dayanılarak yapılan yeni bir değerlendirme Türkiye’nin durumu bakımından dikkat çekici bir bulguyu ortaya koyuyor.

Türkiye geliri yeniden dağıtıcı mekanizmaların eşitsizliği en az derecede azalttığı (Meksika’dan sonra) ikinci ülke.

Ayrıca Türkiye, ABD ile birlikte, düzeltilmiş gini skoru bakımından en eşitsizlikçi 3. ülke (Şili ve Meksika’dan sonra).

Aşağıdaki grafik OECD ülkelerinin durumunu hem piyasa gini skoru hem de yeniden dağıtım sonrası düzeltilmiş gini skoru için gösteriyor.


Kaynak

http://uk.businessinsider.com/the-8-major-economies-with-most-inequality...