Tarihi elektrik fabrikasının değerli arazilerini yeniden satışa çıkardılar!

AKP, İzmir'deki tarihi elektrik fabrikasının çok değerli arazilerini yeniden satışa çıkardı. Alsancak garı yakınında, limanın arkasında, havagazı fabrikasının yanında 1928'de kurulan, deniz suyunu dönüştürerek İzmir’in elektrik ihtiyacını karşılayan tarihi elektrik fabrikasının arazisi, Danıştay'daki yürütmeyi durdurma davası sürerken, ısrarla yeniden ihaleye çıkarılıyor.
soL-İzmir
Pazartesi, 14 Ocak 2019 12:37

İzmir'in Alsancak semtinde, limanın arka tarafında bulunan, yıllarca kente elektrik sağlayan, 1998'de "korunması gerekli taşınmaz kültür tabiat varlığı" olarak tescil edilen İzmir Elektrik Fabrikası'nın çok değerli arazileri bir yıl aradan sonra yeniden satışa çıkarıldı. Söz konusu alanın 2018'in Ocak ayında satışa çıkarılması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bir grup hukukçu, özelleştirmenin iptali için dava açmıştı. Söz konusu dava halen Danıştay 13. İdare Dairesinde görülüyor. 

Tarihi elektrik fabrikasının sermaye gruplarına özelleştirme yoluyla devredilmemesi için hukuki mücadele başlatan İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay, dava devam ederken bu alanın sessiz sedasız yeniden satışa çıkarıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Özay, stajyer bir avukatın tesadüfen fark etmesiyle tarihi elektrik fabrikasının tekrar satışa çıkarıldığını öğrendiklerini anlattı. 

'DAVA SÜRERKEN YENİDEN SATIŞA ÇIKARDILAR'

Av. Özay, sosyal medya hesabından şunları yazdı: 

"İzmir Elektrik Fabrikası'nı biliyorsunuz değil mi? Alsancak garının yakınında, limanın arkasında, havagazı fabrikasının yanında, 1928 yılında kurulmuş, deniz suyunu dönüştürerek İzmir’in elektrik ihtiyacını karşılayan önemli bir tesis idi burası. İzmir Belediyesi’nden Eti Bank’a, sonra da Türk Elektrik Kurumu’na geçti. 1989 yılında da kapatıldı.

İşte bu yapının İzmir ili Konak ilçesi Umurbey mahallesi 3535 ada, 6 parseldeki yerinin, 10 bin 720 metrekare olarak önce TEK, TEAŞ ve GEDİZ A.Ş. ve nihayet TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye devredildiğini; 26 Şubat 1998 tarihinde korunması gerekli taşınmaz kültür tabiat varlığı olarak tescil edildiğini görüyoruz. 

Bu yerin Özelleştirme İdaresi tarafından 23 Ocak 2018 tarihinde 'bağlı kuruluş ihale ilanı' adı altında, adeta gizlenir gibi, İstanbul ve Konya ve Zonguldak’taki muhtelif taşınmazlarla birlikte ilana çıkarıldığını öğrenerek, bu yere kurulacak kötücül yapıyı engellemek üzere, yerine modern sanat ve çocuk merkezi kurdurma çabasına giriştik.

Bu özelleştirme kararı aleyhine, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, İzmir 3. İdare Mahkemesinde 2018/377 esas sayılı dosyayla iptal davası açtık. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Dava şimdi Danıştay 13. İdare Dairesi Başkanlığında 2018/2028 numaralı dosyayla sürüyor.

Dava sürerek, bir de ne görelim? Stajyer avukatımızın tesadüfen görmesiyle, yerel seçimleri öncesi, muhtemelen devletin ve adresi belli şirketin uyuşması olasılığıyla, bu parsel 10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'deki ilanla ihaleye çıkarılmış. 1 milyon lira geçici teminatla 16 Nisan 2019 günü ihale var. 

Şimdi biz bu işlem aleyhinde de 60 gün içerisinde bir dava açıp, Danıştay'da yürüyen esastaki dava ile birleştirilerek görülmesini talep edeceğiz. Yürütmenin durdurulmasını isteyeceğiz."