SPK şirket içinden hisse alımına izin veren düzenlemeyi kaldırdı

Sermaye Piyasası Kurulu 13 Temmuz'da yapılan düzenlemeyle şirket içinden hisse alımına izin veren kararını geri aldı. 'İçeriden bilgiyle' işlem yapılmasına olanak tanıyan düzenlemeden 'spekülasyon yarattığı' gerekçesiyle vazgeçildi.
Haber Merkezi
Pazar, 15 Temmuz 2018 21:55

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dair alınan karara ilişkin, "Kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Dünya gazetesinin haberine göre SPK'den, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dair 13 Temmuz'da alınan karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

'PİYASADAN GELEN TALEP' ÜZERİNE KALDIRILDI

Açıklamada, söz konusu kararın, payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerce yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30 Haziran tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadan gelen talep üzerine alındığı aktarıldı.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu kararla payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bilgi Suistimali (Insider trading) suçu SPK'nin 106. maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli kurul kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, kanunla suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik kurul kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir. Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli kurul kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu tebliğdeki düzenleme SPK'nin 104. maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmayan eylem ve işlemleri konu almaktadır."

DÜZENLEMENİN AMACI TARTIŞILIYORDU

'İçeriden bilgi'yle işlem yasağını kaldıran ve 31 Ağustos'a kadar uygulanması hedeflenen düzenlemenin şirketlere düşük fiyatlarla kendi hisselerini toplama olanağı tanıdığı, bu şekilde şirket hisselerinin daha fazla düşmesinin engellenmesinin amaçlandığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Aynı zamanda borçlu şirketlere şirket ortaklarının şirket dışı hesaplarından kaynak aktarmasınının mümkün olacağına ilişkin yorumlar da bulunuyordu.