Soma'da katliam öncesi olumlu rapor veren müfettişlere soruşturma izni verilmedi

Soma'daki katliamdan önce madende işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından inceleme yaparak olumlu rapor veren müfettişlerin yargılanmasına izin verilmeyecek.
Haber Merkezi
Pazartesi, 26 Ocak 2015 16:13

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Soma raporunu veren müfettişlerin de aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin yargılanması için izin verilip verilmeyeceğine dair soru önergesinin yanıtı geldi.

Katliamdan sonra hazırlanan bilirkişi raporunda çok sayıda kamu görevlisi kusurlu bulunmuş fakat savcılığın soruşturma izni istediği genel müdür ve müfettişler için  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından soruşturmanın "ideolojik" olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.

Özel'in verdiği soru önergesinde şu sorular yer almıştı: 

1- Soma Kömürleri A.Ş.'nin Soma Eynez ocağına 26/02/2014 tarihinde teftiş yaparak olumlu rapor veren müfettişlerin soruşturulmasına izin verilmiştir? soruşturma izni hangi tarihte verilmiştir?
2- Verilmiş ise soruşturma başlatılmış mıdır?
3- Verilmemiş ise soruşturma izninin verilmemesinin nedeni nedir?
4- Soma faciası bilirkişi raporunda bahsi geçen ve asli kusurlu bulunan Maden İşleri Genel Müdürü, MİGEM kontrol ve denetleme elemanları hakkında soruşturma izni verilmiş midir?
5- Verilmemiş ise soruşturma izninin verlmeme nedeni nedir?
6- Söz konusu kişilere soruşturma izni verilmemesi ile soruşturma ilerledikçe meselenin üst düzey bürokrasiye ve hükümet üyelerine kadar uzanmasından mı çekinilmektedir?
Bakanlık tarafından soru önergsine verilen cevapta şu ifadelere yer verildi: "İlgililerin bu aşamada sorumluluklarının görülmemesi, bahsi geçen bilirkişi raporu sonrası hazırlanan Soma Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinin Akhisar Ağır Ceza mahkemesince reddedilmiş olması ancak ileriki aşamalarda daha sağlıklı tespitlerin yapılarak Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde konunun yeniden değerlendirileceği gerekçeleri ile ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir.