Sağlık emekçileri 13 Mart'ta greve çıkıyor

İstanbul Tabip Odası öncüğünde toplanan 14 ayrı sağlık örgütü temsilcisi, 13 Mart Cuma günü hastanelerde acil ve yoğun üniteleri hariç tüm bölümlerde grev kararı aldıklarını açıkladı.
Perşembe, 05 Mart 2015 15:23

Cerrahpaşa Tıp Fatültesi Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık emekçileri, G(ö)REVDEYİZ yazılı pankart açtı.

Tabipler Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, “Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sorununu olumsuz etkilemektedir. 14 Mart Tıp Haftası’na her yıl giderek artan sorunlarla giriyoruz. Sorunlarımızın acil çözümü için 13 Mart’ta grevde olacağız" dedi.