‘Metal işçileri asla yalnız yürümeyecek’

Hükümet tarafından yasaklanan metal greviyle ilgili emek ve meslek örgütleri tarafından ortak açıklama yapıldı.
Pazartesi, 02 Şubat 2015 14:12

Sendikalar ve meslek örgütleri Birleşik Metal-İş Sendikasına üye metal işçilerini başlattığı grevin hükümet tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

Genel İş Sendikası genel merkezinde yapılan basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katıldı.

Kani Beko’nun okuduğu ortak açıklamanın bir bölümü şöyle:

“30 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasaklandığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir kez daha ilan edilmiştir. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, grev meydanlarında ortaya çıkan iradesine karşı Bakanlar Kurulu’nun aldığı yasaklama kararının adı darbedir. Daha grevin ilk günü, hükümetin çokça başvurduğu ifadelerle “sandıkta ortaya çıkan iradeye karşı darbe yapılmıştır”. Fabrikalarda yapılan oylamalarda yüzde 100’leri aşan “greve evet” oyları, sendikalı olmayan çalışanların, beyaz yakalıların da grev iradesini ortaya koyması karşısında patronların örgütü MESS ve sarı sendikalar paniğe kapılmış, hükümeti göreve çağırmış, Bakanlar Kurulu kararı bu çağrılar üzerine gelmiştir.

Yaşananlar sadece metal işçilerine değil tüm işçi sınıfına karşı bir darbedir! Bakanlar Kurulu kararında adına erteleme dense de fiilen yasaklama anlamına gelen bu hak gaspı ile bir kere daha görülmüştür ki, bu ülkede işçilerin grev hakkı bulunmamaktadır.

Hükümet, MESS ve sarı sendikalar, DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi metal işçisinden korkmakta haksız değildir. Metal grevleri başladığı anda 5 işletmenin 8 fabrikası MESS’ten kopmuştur. Sarı sendikaların esaretindeki işçiler için umut verici gelişmeler yaşanmıştır. Grev sürseydi bunun devamı gelecekti. Yani AKP iktidarı bu darbe ile MESS’i ve sarı sendikaları kurtarmayı hedeflemiştir.

Siyasi iktidar 1970’lerde MESS’i dize getiren, sınıf kardeşleriyle beraber DGM’leri ezen metal işçilerinin mücadele tarihinden korkmaktadır. Ancak AKP hükümeti unutmasın ki, tarihin çöp tenekesi, kendi işçisini, kendi halkını düşman olarak gören iktidarlarla doludur.

Bir kere daha burada ilan ediyoruz: Grev haktır, engellenemez ve yasaklanamaz! Metal işçilerinin grev hakları derhal iade edilmelidir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak metal işçilerinin işyerlerinde ve sokakta yürüteceği meşru mücadeleyi, kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. İşçi sınıfına yapılan bu darbeye karşı gün birlik, mücadele ve dayanışma günüdür! DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri asla yalnız yürümeyecek!”