Hazine ve Maliye 100 gün 'tatilde'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Bakan Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni açıklayacağını duyurdu. Bakanlığın, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘100 günlük eylem planı’ kapsamındaki hedefleri yeni modelin başka bir ülke ve zaman için ‘kurgulandığı’nı düşündürüyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 09 Ağustos 2018 17:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “100 günlük eylem planı” maddeleri, başka bir zamanda başka bir ülkenin bakanlığının icraat planı gibi. Dolar kurunun 5,5 liraya yaklaştığı, 100 milyar doları aşacağı tahmin edilen borç yeniden yapılandırması için özel kanun hazırlanan, bankacılık ve özel sektör riskinin tavana vurduğu bir dönemde Bakanlık eylem maddeleri olarak idari tedbirlerle kamu harcamalarından sağlayacağı birkaç milyar lira, uzun yıllardır tekrar edilen “Panda Piyasası”nda borçlanma, 2002’den bu yana gündemde olan Türkiye Kalkınma Bankası’nın “yeniden yapılandırılması” alt alta sıralanıyor. 

12 madde içinde en anlamlı görünen “Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi” maddesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “100 günlük eylem planı” maddeleri:

1. Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi 
2. Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık ₺3-4 milyar gelir elde edilmesi 
3. Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi 
4. Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması 
5. Yurtdışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması 
6. Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi 
7. E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması 
8. Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 
9. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının sağlanması 
10. Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi 
11. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 
12. 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması