Grevi erteleyen AKP'nin skandal savunması

Metal işçilerinin grevini erteleyen hükümetin savunmasına göre, milli güvenlik patronlara bağlı ve metal işçileri iç tehdit.
Salı, 24 Şubat 2015 20:14

Hükümetin skandal grev erteleme savunmasının yankıları devam ediyor. Metal işçisi #direnişte sosyal paylaşım hesabından bu skandal savunmanın detaylarını paylaştı.

Sayfadan paylaşılan detaylar şöyle;

1 GÜNDE ERTELEDİ 10 GÜNDE SAVUNAMADI

“Öncelikle, olağanüstü hızlı şekilde görülen bu davada Dairenizce alınan usule aykırı ara kararlar sebebiyle Anayasal savunma hakkımızı kullanmamızın engellendiğini, 09/02/2015 tarihli ara kararla istenilen bilgi ve belgelerin temini için istediğimiz ek süre talebimizin de kabul edilmemesi sebebiyle… sürenin çok kısalığı sebebiyle dosyaya tam ve gereği gibi sunulamadığını belirtmekte yarar görüyoruz”

Böyle savunmuş Başbakanlık kendini. Bir Anayasal hak olan grevin engellenmesi Anayasa ihlali değilmiş gibi, savunma için ek süre verilmemesini Anayasal savunma hakkının ihlali olduğunu ileri sürecek kadar pişkinler! Grevi 1 günde ertelediler ama 10 günde erteleme için gerekçelerini oluşturamadılar. Demek ki önce karar alınıyor sonra delil toplanıyor!

MİLLİ GÜVENLİK PATRONLARIN İTİBARINA BAĞLIYMIŞ

Savunma metninde ortaya çıkan bir diğer husus, Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekonomi Bakanlığı’nın yazdığı yazıya istinaden alınmış olduğu. Şöyle demişler;

“Metal işkolunda grev uygulaması nedeniyle otomotiv, beyaz eşya, inşaat, demir-çelik, elektrik-elektronik ve enerji sektörü başta olmak üzere oluşacak üretim ve ihracat kaybı ülkemiz açısından imkansız zararlara sebep olacaktır… İhracatçı şirketler pazar kaybının yanı sıra sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini zamanında yerine getirilememesi nedeniyle yüksek tazmintalar ödemek zorunda kalabileceklerdir. Bu güven ve itibar kaybını beraberinde getirecektir”

Ekonomi Bakanlığı ülkenin milli güvenliğinin patronların karlarına, onların itibarına bağlı olduğunu ileri sürerek bir skandala daha imza atıyor.

METAL İŞÇİLERİ MİLLİ GÜVENLİĞE KARŞI İÇ TEHDİT OLUŞTURMUŞLAR

Hükümet, milli güvenliği bozuyor diye yasakladığı grevle ilgili Milli Güvenlik Kurulu  Sekreterliği’nden görüşü grev yasağından 15 gün sonra almış.

MGK ise bu skandalın üzerine bir başka skandala imza atarak “Üretim ve pazarlamada ortaya çıkabilecek bir zafiyetin ülke ekonomisine darbe vurabileceği…, belirtilen nedenlerle ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktürel durum da dikkate alındığında, sözkonusu grevin milli ekonomiyi zarara uğratacağı, dolayısıyla milli güvenliğin doğrudan bozulmasına yol açacak nitelik taşıdığı bildirilmiştir.”

Milli güvenlik tanımı da şöyle yapılıyor: “Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve  ahdi hukununun her türlü İÇ VE DIŞ TEHDİTE karşı korunması ve kollanması”

Anayasal hakkını kullanan metal işçileri İÇ TEHDİT OLUŞTURMUŞ yani!

Milli Savunma Bakanlığı grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olabileceğini söylemiş ancak bilgi ve belgeleri sonra göndeririz demiş. Evlere şenlik!

GREV DE SİLAHLI EYLEM DE AYNI ŞEKİLDE MİLLİ GÜVENLİĞİ BOZAR

Hükümet Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de görüş iletmiş. Emniyet şöyle demiş:

“Kamu ve özel kuruluşlarda iş bırakma, yavaşlatma ve benzeri eylem ve etkinlikler düzenlenerek ülkenin ekonomik açıdan sıkıntıya sokulması  ve uluslar arası imajının sarsılmasına yönelik eylem ve etkinlikler ile kanunlara aykırı olarak düzenlenen silah, Molotof, havai fişek vb. malzemelerin kullanıldığı, kamuya ve özel şahıslara ait bina, tesis ve araçlara saldırı düzenlenen her türlü eylem ve etkinliklerin ülkemizin milli güvenliğini bozabilecek hususlara örnek olarak verilebilir”

Ne denir ki bunun üstüne. Grevle silahlı eylemi bir tutan bir hükümet var karşımızda.

GREV SEÇİM ÖNCESİ PROVOKASYONA NEDEN OLURMUŞ!

Hükümet savunma metninde şöyle devam ediyor:

“İyi niyetli ve yasal çabaları yaygın toplumsal şiddet hareketlerine dönüştürmek ve yaklaşan milletvekili genel seçimlerinin güvenliğini sekteye uğratarak kaotik ortam oluşturmak isteyen bazı kişi ya da gruplarca toplumsal hareketliliği arttırmak için de söz konusu grev uygulamasının kullanılabilecektir”

Grev hakkı niye var acaba? Ya da grev hakkı gerçekten var mı?

GREV, TÜRK METAL KAOSA GİRMESİN DİYE ERTELENMİŞ!

Hükümet sadece MESS’i değil, patronların koltuk değneği sarı sendika Türk Metal’i de kurtarmak için grevin ertelendiğini itiraf etmiş. Bakın ne yazmış savunmaya:

“Toplu iş sözleşmesi imzalamış diğer iki sendikanın 100 bin üyesinin ve yine aynı sendikaların sözleşmesi devam eden 9500 üyesinin de kaosa çekilmesine ve söz konusu işyerlerinde de üretimin sekteye uğramasına sebep olacağı, bunun da telafisi imkansız zararlara neden olacağı açıktır”

Türk Metal kaosa sürüklenmesin diye grevi ertelemişler.