Erdoğan'dan altı firmaya 'özel endüstri bölgesi' kıyağı: Albayrak Grubu'nun fabrikası da var!

Erdoğan'ın kararıyla bazı bölgeler çeşitli firmalar için 'özel endüstri bölgesi' olarak belirlendi. Aralarında Albayrak Grubu'na ait SEKA kağıt fabrikası da bulunuyor. Bu bölgeler özel teşviklerden yararlanacak, altyapı masrafları Bakanlık tarafından karşılanabilecek. Kamulaştırma gereken yerlerde kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.
Cumartesi, 11 Mayıs 2019 08:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de altı özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu bölgeler özel teşviklerden yararlanacak.

Bunlar arasında, Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Albayrak Grubu’na özelleştirme kapsamında satılan Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası da yer alıyor. 

Diğer bölgeler ise şunlar: İstanbul Arnavutköy’de TESKOOP Özel Endüstri bölgesi ve Özar Özel Endüstri Bölgesi, İzmir Aliağa’da Most Makina Endüstri Bölgesi, Bursa Orhangazi’de Asil Çelik Endüstri Bölgesi, Mardin Mazıdağı’nda Eti Bakır Endüstri Bölgesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan açıklama yaparak, “Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak. 49 bin istihdam sağlayacak. 23.1 milyar TL yatırım yapılacak. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı” dedi.

Bu bölgelerde altyapıya ilişkin masraflar Bakanlık tarafından karşılanabilecek.

Kamulaştırma gereken yerlerde de benzer kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.

İŞTE YARARLANACAKLARI AVANTAJLAR 

Özel endüstri bölgelerinin avantajları şöyle:

  • Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.
  • Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir.
  • Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz.
  • Yatırım için şart olan 'ÇED gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.
  • Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1'i oranında belirlenir.
  • Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.
  • Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
  • Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
  • Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.

Özel endüstri bölgeleri OSB Kanunu’nda yapılan değişiklikle yeniden tanımlanmış, tamamen yatırımı yapan özel sektör kuruluşunun yönetimine bırakılmıştı. Daha önce OSB’lerde olduğu gibi özel endüstri bölgelerinde de vali ya da valilik tarafından atanan kamu temsilcisi yer alıyordu. Kamulaştırma yoluyla arazi tahsisi başta olmak üzere pek çok kamu olanağının cömertçe kullanılması mümkün olurken bölgenin yönetiminde kamu temsili ve doğrudan denetimi olmayacak.