Başka kapitalizm yok: Kadının ücreti erkeğinkinden %60 daha az

Kadınların ücreti, erkeklerinkinden mutlak olarak yüzde 60 daha az. Meslek, eğitim, ırk, işyerindeki konum gibi faktörler değerlendirildiğinde bile kadınlar erkeklerden yüzde 38 daha düşük ücret alabiliyor.
İlker Belek
Pazar, 10 Eylül 2017 10:53

ILO’nun 2016 Dünya Ücret Raporu bu gerçeği ortaya koyuyor.

Kadınların ücretinin düşük olmasının nedeni daha niteliksiz iş ve sektörlerde çalışmaları, emek niteliklerinin daha düşük olması.

Ama bu durum ücret farklılığını ancak kısmen açıklayabiliyor.

Ana neden ise kadınların daha esnek ve düzensiz işlerde, yarı süreli olarak çalışıyor olmaları. Bunun nedeni de ev ve çocuk bakımının halen kadının üzerinde olması. Sosyal devletin çökmesi kadının ev sorumluluklarını artırdı, kadını iş hayatından çekti. Böylece ortaya çıkan geçim sıkıntısı da bu kez kadını esnek çalışmaya mahkum etti.

Öte taraftan 2010 yılında Amerika’da yapılan bir araştırma bütün bu faktörlerin kontrol edilmesinden sonra bile kadınların saatlik ücretinin erkeklerden %38 daha düşük olduğunu saptıyor.

Bunun anlamı şudur: Kadın yalnızca kadın olması nedeniyle erkekten daha az ücretlendiriliyor. Kadın her zaman sömürüldü ve kapitalizmde de bu gerçeklik devam ediyor.

İlginç bir nokta da şu: Yüksek gelirli ülkelerde yüksek ücret dilimlerinde kadın erkek ücret farklılığı daha fazla derecede. Örneğin Avrupa’da erkek yönetici ve CEO’lar kadınlara göre %40 daha fazla kazanıyorlar. Oysa bu coğrafyada kadın erkek ücret farklılığı %20.

Kaynak

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2...