AKP'nin kadın bakanı ne istiyor: Daha az kadın, daha çok çalışsın!

'Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında' yönetmelik değişikliği ile birlikte, 7,5 saat ile sınırlandırılmış olan kadın işçilerin gece çalışma süreleri uzatıldı. AKP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bakanlık serüveninde işçi düşmanı düzenlemelere imza atarken, işçi kadınların payına da hak kayıpları düştü.
Neslihan Şen
Salı, 22 Ağustos 2017 18:20

Geçtiğimiz Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında” yönetmelik değişikliği ile birlikte, 7,5 saat ile sınırlandırılmış olan kadın işçilerin gece çalışma süreleri uzatıldı. AKP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bakanlık serüveninde işçi düşmanı düzenlemelere imza atarken, işçi kadınların payına da hak kayıpları düştü. AKP’nin kadın bakanı, tarafını işçilerin ve kadınların karşısında belirledi.

İki yıl önce, 4/4/2015 6645 Sayılı Torba Kanun kapsamında, 857 sayılı İş Kanunu’nun 69’uncu maddesindeki “İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez” kuralına bir istisna getirilmişti. Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin yazılı onayı olduğu takdirde, 7.5 saat ile sınırlandırılan süre aşılabilir hale getirildi. İşçinin yazılı onayı kısmının tamamen göstermelik bir ibare olduğu ise tartışmasız bir gerçek. Elbette işsizlik baskısı altındaki işçi, bu dayatmaya da mecbur bırakıldı. Kadınların gece çalışmalarına dair düzenlemeler ise başka bir yönetmelik ile tanımlandığı için, kadınlar o yıl bu değişiklikten henüz mağdur değillerdi.

İŞÇİLERİN HAK KAYBINDA, KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ SAĞLANDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında” yönetmelik değişikliği ile mağduriyetin kapsamı genişletildi. Kadın işçilerin 7.5 saat ile sınırlandırılmış olan gece mesaisi, iki yıl önceki Torba Kanun’da belirtilen koşullara eşitlendi. Artık işçi kadınların gece mesaisi, işçinin rızasını gösteren imza adı altında patronun insafına terk edilmiş oldu.

Kadınların gece çalışma koşullarına dair bu değişiklik, “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” değişikliği ile aynı gün yayımlandı. Bu yönetmelik ile ise Turizm, Sağlık ve Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin günlük mesaisi 12 saate çıkarıldı. Her iki yönetmeliğin ortak noktası ise, söz konusu sektörlerdeki yoğun çalışma koşullarının devlet tarafından tanınması ve teşvik edilmesi oldu.

KADININ BİTMEYEN MESAİSİ 

AKP’nin istihdam politikası patronların daha fazla zenginleşmesi, işçilerin daha fazla yoksullaşması üzerine kurulu. Yeni Bakan Sarıeroğlu’nun göreve gelmesinden hemen önce yayımlanan “Ulusal İstihdam Stratejisi” ile işçilere insani çalışma koşullarının sağlanmasının değil daha fazla sermayenin kölesi haline getirilmesinin hedeflendiğini gösterilmişti.

Kadın istihdamını artırmayı gözettiğini iddia eden hükümet, kadının çalışma hayatının parçası olmasının ve çalışma koşullarının belirlenmesindeki en önemli unsurlar olan ev içi sorumluluklarını ise görmezden gelmeye devam ediyor. Yayımlanan yönetmelik ile gece mesaisi 7.5 saatin üzerinde tanımlanabileceği söylenen kadın, ev işlerinin ve çocuk bakımının da sorumluluğunu sürdürmeye devam ediyor.

GENÇ KADINLARIN ÜÇTE BİRİ İŞSİZ 

Ailenin parçası olarak tarif edilen kadın, muhafazakar bir kimlikle kuşatılıyor, ev içi sorumlulukları, çocuk ve yaşlı bakımı gibi toplumsal rolleri ile örgütsüz, ucuz ve uysal karakteri şekillendiriliyor. Bu koşullarda kadınların gece mesainin artırılmasına dair yapılan düzenlemenin anlamı açıktır: Evde canı çıkan kadın, bir kez daha çalışma hayatında nasıl ezilir?

Sömürüyü artırmayı başaran AKP, kadın istihdamını artırmak konusunda ise kendi verileriyle dahi sınıfta kalıyor. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni 2016 yılının, bir önceki yıla göre 40 bin azaldığını göstermişti. Mayıs ayı TÜİK verileri ise genç işsizliğin artmakta olduğunu gösteriyor. Üniversite mezunu 15-24 yaş aralığındaki kadınların üçte birinden fazlası işsiz. Bu rakam mesleki ve teknik lise mezunlarında ise yüzde 30 seviyesinde. AKP’nin kadın istihdam politikaları kadınlara güvencesizlik, işsizlik ve yoğun sömürü getiriyor.

SENDİKACI KADIN UZMANINDAN, KADIN VE İŞÇİ DÜŞMANLIĞI 

Sendika kökenli ve üstelik bir kadın olduğu gerekçesi ile vitrine konulan Bakan Jülide Sarıeroğlu, tarafını işçilerin ve kadınların karşısında netleştiren adımlara imza attı. AKP’ye bağlılığı ile bilinen HAK-İş Konfederasyonunda, Kadın Komitesi başkanlığı ve bağlı sendika olan Öz Sağlık-İş’te Genel Başkanlık görevi yürüten bakan, işçi ve kadın düşmanı sendikada yürüttüğü vazifeyi, AKP’nin bakanlık koltuğunda sürdürmektedir.

Sarıeroğlu, HAK-İş tarafından yayımlanan “Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler” isimli broşürün yazarı. AKP’nin Kadın Bakanı, kendi bakanlığı döneminde atılan adımlarla, işçi kadınların hak kayıplarını ekleyerek broşürünü tazeleyecek mi yoksa işçi kadınların haklarının yoğun gaspıyla ayrı bir broşüre mi imza atacak, göreceğiz.