AKP kıdem tazminatını tekrar hedefine aldı

10. Ekonomik Kalkınma Planını açıklayan Başbakan Davutoğlu, kıdem tazminatı konusunda da düzenleme yapacaklarını söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, seçimlere kadar ‘kıdem tazminatını sorunu’nu çözeceklerini söyledi.
Zehra Güner
Cuma, 30 Ocak 2015 09:50

Kıdem tazminatına ilişkin planlama 62. Hükümet programında yer alıyor. Hükümet, kıdem tazminatını fona aktarmak istiyor.  Önceki AKP hükümetleri döneminde de gündeme gelen fon uygulamasını işçi sendikaları grev nedeni sayacaklarını belirterek, karşı çıkmış hükümet önerisini geri çekmek zorunda kalmıştı.

Davutoğlu, emekçilerin haklarına yönelik yeni bir saldırı anlamına gelecek yeni düzenlemelere yer verdiği açıklamasında, esnek çalışma biçmlerinin yaygınlaştırılacağını, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirmeyi, nitelikli ve insana yaraşır istihdamı artırmayı, işsizliği azaltmayı ve işgücü verimliliğini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü için ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacaklarını bildiren Davutoğlu, “Bu çok uzun süredir gündemimizde. Bununla ilgili etkin ve herkesle istişare içinde bir politika gerçekleştireceğiz. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışmaları yapacağız. Mevcut esnek çalışma sistemlerini daha güvenceli hale getirecek yeni esnek çalışma sistemlerini içeren mevzuat çalışması yapacağız” dedi.

AA’ya açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise, binlerce işçinin kıdem tazminatı alamadığı için mağdur olduğunu, işçinin kıdem tazminatının her ay hesabına yatması gerektiğini söyledi. İşçilerin kıdem tazminatını alamadığı için Bakanlığa başvurduğunu söyleyen Çelik, “yeni yapılacak düzenlemeye kimsenin karşı çıkma hakkı yok, nasıl her ay sigorta primi ödeniyorsa kıdem tazminatı  da işçinin hesabına yatacak. Patron ölse, işyeri kapansa da, iflas etse de işçi tazminatını alacak “ dedi.

Mevcut haliyle, işten çıkarılan bir işçinin çalıştığı her yıl için bir brüt maaş kıdem tazminatı hakkı var. Fona devredilirse, işçi adına her ay ücretinin belli bir yüzdesi fona yatırılacak.

Bu düzenleme ile hak kaybı olmayacağını iddia eden Çelik, işçi ve işveren sendikalarına çağrıda bulunarak, “bizim vaktimiz yok, Şubat-Mart aylarında bu işi çözmemiz gerekiyor” dedi. Ayrıca Bakan, mevcut sistemin uygulamada kalacağını, yeni sistemden yararlanmak isteyenlerin yararlanmasının önünün açılması gerektiğini de ifade etti.

AKP, kıdem tazminatının fona aktarılmasına ikna edebilmek için çalışanların büyük çoğunluğunun kıdem tazminatını alamadığını söylüyor.  Kıdem tazminatını alamayan işçinin mahkemeye başvurma hakkı var ve iş mahkemelerinde davaların büyük çoğunluğu kazanılıyor. İşçi sendikaları da bu görüşü paylaşıyor.

AKP’nin ikna etmek için oluşturduğu gerekçe ise daha baştan kendi kendisini yalanlıyor. İşten çıkardığı işçiye kıdem tazminatını ödemeyen patronların fona neden her ay ödeme yapacağının yanıtı yok.