Yavaşlayan ekonomi cari açığı azaltıyor

Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın etkisiyle cari açık azalmaya devam ediyor. Ağustosta 3 milyar dolar olan açık, eylülde 2,7 milyar dolara indi.
Perşembe, 15 Kasım 2012 19:00

Ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve bütçe açığının büyümesine paralel olarak azalan cari açık beklentinin altında gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, 2012 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, bu yılın dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 21 milyar 185 milyon dolar azalarak 39 milyar 281 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, dış ticaret açığının 19 milyar 6 milyon dolar azalarak 50 milyar 736 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1 milyar 514 milyon dolar artarak 15 milyar 816 milyon dolara ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 878 milyon dolar azalarak 5 milyar 325 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Cari açık nedir?
Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olması durumu. Döviz açığı olarak tanımlanabilen cari açık, olağan döviz geliri ile olağan döviz gideri arasındaki farktır. Olağan döviz gelirlerinin en önemlisi ihracat geliri ve turizm geliridir. Olağan döviz giderlerinin en önemlisi ithalat gideri ve diğer döviz giderleri gelirdir.

Cari açık eylül itibariyle yıllık bazda 55,8 milyar dolara gerilerken, kayıt dışı işlemlerden oluşan net hata noksan kalemi ise 1,99 milyar dolar oldu.

Hükümet ocak-eylül döneminde uzun vadeli krediler için 1 milyar 419 milyon dolar ödedi
Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan yatırımlarda ise gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın dokuz ayına göre 919 milyon dolar tutarında azalarak 5 milyar 169 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre 1 milyar 394 milyon dolar azalarak 10 milyar 86 milyon dolar olurken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1 milyar 492 milyon dolar artarak net 3 milyar 144 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında eylül ayındaki 287 milyon dolar tutarında alımla birlikte dokuz aylık dönemde toplam 2 milyar 680 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Diğer taraftan hükümet, yurt dışı piyasalar ve IMF dâhil diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, ocak-eylül döneminde 1 milyar 419 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

(soL- Ekonomi)