Vergi yükü emekçilerin sırtında

Emekçiler, son 5 yıllık dönemde maaşları üzerinden 76 milyar 537 milyon lira gelir vergisi ödedi.
Çarşamba, 20 Mayıs 2009 10:30

soL (Ekonomi) Patronlar vergi yükünden yakınırken, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yaptığı bir araştırma, asıl yükün emekçilerin sırtında olduğunu ortaya koydu. AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2004-2008 döneminde işçi ve memur, maaşlarının önemli bölümünü stopaj yoluyla daha almadan gelir vergisi olarak devlete verdi.

2004 yılında işçi ve memurlardan 9 milyar 451 milyon 555 bin 7 lira, 2005 yılında 12 milyar 650 milyon 588 bin 762 lira, 2006 yılında 15 milyar 502 milyon 97 bin 463 lira, 2007 yılında da 18 milyar 991 milyon 154 bin 110 lira gelir vergisi alındı. Bu rakam 2008 yılında ise 19 milyar 942 milyon 221 bin 20 lira olarak belirlendi.

Bu sayıların, gelir vergisinin toplamı içindeki oranı ise oldukça dikkat çekici. 2004 yılında Türkiye genelinde toplanan gelir vergisinin yüzde 48'ini, 2005 yılında yüzde 55,44'ünü, 2006 yılında yüzde 48,86'sını, 2007 yılında da yüzde 49,9'unu ücretlilerin maaşlarından stopaj yoluyla alındı. 2008'de ise çalışanlar, vergi gelirlerinin yüzde 44,88'ini tek başlarına karşıladı.

Vergilerin yüzde 10.5'i emekçilerin maaşından
2004-2008 döneminde devletin ülke genelinde topladığı verginin yüzde 10,5'i ücretlilerden alındı. Devletin toplam vergi gelirinin 732 milyar 625 milyon 960 bin lira olduğu bu dönemde bunun 156 milyar 726 milyon 23 bin lirası gelir vergisinden sağlandı.

Dahası...
Beş yıllık dönemde maaşları üzerinden 76 milyar 537 milyon lira vergi ödeyen emekçilerin ödedikleri motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve harçlar da göz önüne alındığında ücretlilerin vergi yükü çok daha yukarılara çıkıyor.

AKP'nin, iktidara geldiği günden beri vergi affı çeşitli biçimlerde gündeme geldi. En çok tartışılan af ise "Vergi barışı" adı altında yapılan düzenlemelerdi. Bu düzenlemelerin uzun süre tartışılmasına neden olan olay ise dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da bu "barış"tan yararlanmasıydı.

Vergi Uzmanı Doç. Dr. Faruk Güçlü, bu düzenlemenin devlete maliyetini araştırdığı çalışmasında ortalama maliyetin 8 milyar YTL düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Doç Dr. Güçlü'nün, vergi adaletsizliğine dikkat çektiği araştırmasında "Doğrudan ve gelirden alınması gereken vergilerin adil olmaması nedeniyle kayıtdışılık artmaktadır. Hükümet bu sorunu çözmek yerine dolaylı yani tüketimden vergi almaya başlamıştır. Yani zenginler ve kazananlar adeta vergiden muaf hale gelmişler,yoksullar ve dar gelirliler zorunlu tüketim malları almak zorunda olduklarından vergi vermek zorunda kalmışlardır" denildi. Adil bir vergi düzeninde dolaylı vergilerin payının yüzde 30 olması gerektiği anımsatıldğı çalışmada, bu oranın ülkemizde yüzde 70'e çıktığı belirtilişti.