İşçilerin parası GAP yatırımlarına

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işten ayrılan her işçi faydalanamazken, 1.3 milyar YTL Güney Doğu Anadolu Projesi'ne aktarıldı.
Perşembe, 17 Temmuz 2008 19:25

soL (HABER MERKEZİ) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'ne 1.3 milyar YTL aktarıldı. Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)'ndan aktarılan kaynağın 30 Haziran itibari ile Hazinenin kasasına girdiği bildirildi. İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, paranın aktarılması ile Güneydoğu Anadolu'da yatırımların canlanacağını ve işsizliğin azalacağını iddia etti.

2009 yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu'nun faiz giderlerinden GAP ve diğer yatırımlara aktarılacak kaynağın 1,5 milyar YTL olacağını belirten İş-Kur Genel Müdürü, geri ödemelerin ise 2013 yılından sonra yapılacağını da belirtti.

GAP'ın bir milyon kişiye iş olanağı sağlayacağı iddia ediliyor. 2009 yılından itibaren 5 yıl süreyle işsizlik fonunun toplam faiz gelirinin dörtte biri GAP ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) projelerinin finansmanı için Hazine'ye aktaracak. Faizlerin durumuna ve oranlarına göre aktarılacak tutarın her yıl 1,3 ile 1,5 milyar YTL arasında değişeceği bildiriliyor.

33.4 milyar YTL biriken İşsizlik Sigortası Fonu, işsiz kalan işçilere ödenmek üzere oluşturulmuş ve fona her bir işçi için yüzde 4'lük prim ödeniyor. Yüzde 1 işçi, yüzde 2 işveren, yüzde 1'de Hazine katkı sağlıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işten ayrılan her işçi yararlanamıyor. İşsizlik ödentisi almak isteyen işçilerin sayısı milyonlar düzeyinde iken ve fondan yararlanmaları mümkün değilken fonun GAP ve DAP projelerine aktarılması tepkilere neden oluyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanan işçilere yapılan ödeme miktarı ise yalnızca 1.5 milyar YTL.