‘Hepimiz Müslümanız, birbirimizi sömürelim’

İslam Konferansı Örgütü, mevcut kriz koşullarında İslamcı patronlar için çözüm önerileri sundu. Önerilerin ne kadar “Müslüman” olduğu ise tartışmalı.
Pazar, 08 Kasım 2009 09:30

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 25. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında 5-6 Kasım günlerinde gerçekleştirilen İş Forumu deklarasyonu yayımlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ağırlığı taşıyan metin, İslam coğrafyasında din faktörünü kullanarak yeni mal ve sermaye piyasaları yaratmayı krize karşı çözüm olarak öneriyor.

Öneriler arasında bölge ülkeleri arasında mal ve sermaye akımlarının artırılması yoluyla yeni bağımlılık zincirlerinin yaratılması da öne çıkıyor.

“Global” İslam
İSEDAK’ın çözüm önerileri, IMF’nin reçetelerini aratmıyor. İSEDAK tarafından yapılan önerileri, küresel finans jargonunu İslami tonlarla süsleyerek bölge ülkelerine sunuyor.

İSEDAK’ın önerileri arasında şunlar yer alıyor:

“-İKÖ üyesi ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları teşvik edilmeli.

- İKÖ ve uluslararası finansal mekanizmalar arasında diyalog ve işbirliği teşvik edilmeli.

- Küresel finans krizinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla İKÖ ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kalkınma açısından temel bir unsurdur. Bu durum, bilhassa petrol üreten İKÖ ülkelerinde biriken sermaye açısından geçerlidir. İKÖ ülkeleri, İKÖ içi fonları artırmak amacıyla bu sermayeyi hareketlendirecek mekanizmalar oluşturmalı ve bu mekanizmaları faaliyete geçirmeli.

- Reel sektöre yönelik İslami finans ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve uygun standartların benimsenmesi, İKÖ üyesi ülkeler arasında ticari ilişkileri teşvik edecektir.”

Faiz yok, ama kredi derecelendirmesi var
İKÖ’nün önerileri arasında, bölge ülkelerini kapsayacak bir kredi derecelendirme sisteminin oluşturulması da var. Buna göre İslam ülkelerinin birbirlerine sağlayacakları fonlar, bulundukları risk gruplarına göre maliyetlendirilecek.

Bu maliyetin “yüksek risk grubu için daha yüksek faiz” formülüyle hayata geçirileceği biliniyor. Ancak faizin “haram” sayıldığı bu sistemde, İslamcı patronlar bu denklemi telaffuz etmekten kaçınıyor.

“Helal standartları”
Küresel sistemin yükselen yıldızı İslamcı patronların önerdiği “pek Müslüman” bir diğer öneriyse, “Helal Standartları”nın tamamlanması.

Yalnızca İslamcı sermayenin at koşturabileceği yeni bir tüketim alanı yaratmayı hedefleyen İslamcı patronlar, bu vesileyle yabancı rekabetini de bir nebze dışlayarak krizde yol almak gayreti gösteriyorlar.

“Kadın ve gençleri girişimci yapalım”
İKÖ’nün önerileri arasında kadın ve genç girişimciliğinin de desteklenmesi yer alıyor. Ancak bu “tüccar öneri”, İKÖ tarafından “sosyal politika önerisi” olarak pullanıyor.

Krizin yarattığı sosyal tepkiyi girişimcilikle aşmayı hedefleyen İKÖ’nün önerisi şöyle:

“Krizin doğurduğu sosyal sorunlar çerçevesinde, İKÖ üyesi ülkelerin iş çevreleri, üye ülkelerin daha güçlü koordinasyon içinde olmalarının yanı sıra daha fazla ve daha iyi sosyal politikalar oluşturulması çağrısı yapmaktadır. Özellikle gençler ve kadınların girişimci olmaları için teşvik edilmeleri de sosyal hedeflere ulaşmakta yardımcı olacaktır.”

İKÖ ayrıca “İKT bölgesinde petrol ve doğal gaz boru hatları ve elektrik ağları da dahil olmak üzere enerji koridorları oluşturmak ve geliştirmek” önerisinde bulundu.

soL (Haber Merkezi)