Asgari ücretten kesilmeyecek vergi kime kalacak?

Vergi adaletsizliğinin önemli bir bölümünü oluşturan ve yıllardır kamuoyunda tartışılan asgari ücretten vergi alınmaması BDP, CHP, MHP ve AKP’nin uzlaşmasıyla hayata geçiyor. Ancak bundan böyle asgari ücretten kesilmeyecek olan vergi tutarının işçiye mi yoksa patrona mı verileceği konusu ise belirsizliğini koruyor.
Cuma, 21 Eylül 2012 15:47

BDP'nin önerisine CHP, MHP ve AKP’nin de destek vermesiyle sağlanan uzlaşmaya göre yeni Anayasa 'nın sosyal güvenlik ve adil ücret maddesine ‘asgari ücretten vergi alınamaz' maddesi konuldu.

Mevcut uygulamada brüt asgari ücret 940.50 lira, neti 739.79 lira. Asgari ücrette 200.71 liralık kesinti yapılıyor. Dolayısıyla kaldırılacak olan vergi tutarı 125 liraya denk geliyor. Ancak asgari ücretten alınmayacak olan söz konusu 125 liranın işçiye mi yoksa patrona mı verileceği konusunda herhangi bir mutabakat bulunmuyor.

Adil ücret hakkı görüşüldü
TBMM Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan ve AKP'den Ahmet İyimaya, CHP'den Süheyl Batum, MHP'den Oktay Öztürk ile BDP'den Sırrı Süreyya Önder'in görev yaptığı yazım alt komisyonu dünkü toplandı. “Çalışma, sosyal güvenlik ve adil ücret hakkı” ile “Devletin Ekonomik ve sosyal görevlerinin sınırı” başlıklı maddeleri görüşüldüğü komisyon toplantısında dört partinin de anlaşmaya varmasıyla asgari ücretten vergi alınmaması karar verildi.

Komisyonda, “Herkes çalışma, dinlenme, insan onur ve haysiyetine uygun yaşam sürdürmesini sağlayacak düzeyde bir adil ücret hakkına sahiptir. Hiçkimse yaşına ve gücüne aykırı işte çalıştırılamaz. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adil bir ücret elde etmek, sosyal yardımlardan yararlanmak, yaşam düzeyini yükseltmek ve çalışanları ve işsizleri korumak, işsizliği önlemeye elverişli bir ekonomik ortam yaratmak, iş güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ekonomik durumu gözönünde bulundurulur. Asgari ücretten vergi alınamaz” fıkraları üzerinde mutabakat sağlandı.

(soL-Ekonomi)