AB’den iki fasıl daha

Daha önce açıklandığı üzere AB ile yürütülen müzakerelerde 2 başlık daha görüşmelere açılıyor. Açılacak olan 2 fasıl ile birlikte iş yasası ile vergilendirme politikasında AB’ye uyum adı altında köklü değişiklikler söz konusu.
Pazar, 29 Mart 2009 10:10

soL (HABER MERKEZİ) AB ile Türkiye arasında yürütülen müzakereler kapsamında 2 başlık daha müzakereye açılıyor. Şu ana kadar AB ile Türkiye arasında AB müktesabatına bağlı 35 fasıldan 10'u açılırken, sadece 1'i tamamlandı. Daha önce Çek Cumhuriyeti'nin AB başkanlığı döneminde açılacağı duyurulan, Sosyal Politikalar ve İstihdam ile Vergilendirme başlıkları müzakere açılıyor.

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında görüşülen AB genişleme başlığı kapsamında Türkiye ile ilgili 2 başlığın daha açılması kararının çıktığı bildirildi.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg ile AB Ortak Savunma ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oli Rehn'in düzenlendiği ortak basın toplantısında, AB üyesi ülkeler ile müzakere süreci devam eden Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya yetkililerine bilgi verildiği belirtildi. Toplantıda ayrıca Ortadoğu, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Fasıllar ne getirecek?
AB ile yürütülen müzakerelerde Bilim ve Araştırma faslı geçici olarak kapanırken halen Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstatistik, Trans-Avrupa Ağları, İşletme ve Sanayi Politikası, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Mali Kontrol, Bilgi Toplumu ve Medya ve Sermayenin Serbest Dolaşımı başlıklarında görüşmeler sürüyor.
Sosyal politika ve istihdam başlığı, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam ve sosyal koruma konularından oluşuyor. 2003 yılından gerçekleştirilen alt komite hazırlık toplantıları ile istihdam ve sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği, cinsiyet eşitliği başlıkları ele alınmıştı.
Türkiye'de istihdam ile ilgili yeniden düzenlenmesini beraberinde getirecek olan görüşmeler,
Sendikalar ile ilgili yasalar, iş kanunu ve çalışma bakanlığının yetkileri başlığında değişiklikleri beraberinde getirecek.

Vergilendirme başlığındaki müzakerelerin ise kurumlar, tasarruf, özel tüketim vergilerinin AB vergi oranlarına uyumlaştırılması öngörülüyor. KDV oranları, özel tüketim vergisi, tütün ürünlerinin vergilendirilmesi, gelir vergisi, dolaylı vergiler vb. AB vergi oranlarına eşitlenmesi ile birlikte malların fiyatlarının AB fiyatlarına eşitlenmesi söz konusu olacak.

Bu başlıklarda yürütülen müzakereler zamana yayılırken teknik altyapıda köklü değişiklikler yapılması gerekecek. AB yasalarına uyum gerekçesi ile yapılacak olan düzenlemeler iş yasaları ile vergilendirme politikasının AB ile eş anlı yürütülmesi anlamına geliyor.