Kadınların tarımdaki eşit istihdamı, aç insan sayısını 150 milyon azaltabilir

BM gıda ajansı raporuna göre, kadınlara tarım arazilerinin, teknoloji ve tarımsal kaynakların sağlanması, dünyadaki aç insan sayısını 150 milyon azaltabilir.
Pakistanlı pirinç işçisi kadınlar
AFP
Pazar, 10 Eylül 2017 01:16

Birleşmiş Milletler (BM) gıda ajansına göre, kadınlara arazi, teknoloji ve diğer tarımsal kaynaklara daha iyi erişim sağlamak, aç insan sayısını 150 milyona düşürebilir.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2010 yılında dünyadaki yaklaşık 925 milyon insanın yetersiz beslendiğini bildirdi. Bunların 906 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, finansal hizmetler, eğitim ve çalışma yaşamına erişim gibi hakların kadınlara erkeklerle eşit şekilde sunulması, gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal üretimi yüzde 2,5 ila yüzde 4 artırabilir. Bu kaynakların sağlanması, aç insanların sayısını yüzde 12 ila yüzde 17, ya da 100 ila 150 milyon kişi azaltabilir.

FAO genel müdürü Jacques Diouf, tarımda kadınlara yönelik ayrımcılığı sona erdirmenin, dünya açlığına karşı savaşı kazanmak için gerekli olduğunu söyledi. Diouf; cinsiyet eşitliğinin yalnızca yüksek bir ideal değil, aynı zamanda tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Rapor, gelişmekte olan ülkelerde, kadınların ortalama tarımsal işgücünün yüzde 43'ünü oluşturduğunu söylüyor. FAO'ya göre, kadınlar kırsal alanda ağırlıklı olarak düşük ücretli, mevsimlik veya yarı zamanlı işlerde istihdam ediliyorlar. 

Kadınlar tarafından çalışılan ekili arazilerdeki verimlilik, erkekler tarafından yönlendirilenlerden daha düşük. Bu tablo, erkek çiftçilere kıyasla kadınların, araçlara ve teknolojiye erişim eksikliklerinin bir sonucu olarak açıklanıyor.