Dünya Öğrenci ve Gençlik Festivali sona erdi: Emperyalizme karşı mücadeleye devam!

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Dünya Öğrenci ve Gençlik Festivalinin son gününde emperyalizme karşı mücadele vurgusu yapıldı. Festival, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonunun düzenlediği kapanış etkinliği ile sona erdi.
Pazartesi, 23 Ekim 2017 14:40

Rusya’nın Soçi kentinde 14 Ekim’de başlayan Dünya Öğrenci ve Gençlik Festivali, Che Guevara adına düzenlenen kapanış etkinliği ile sona erdi. Festivalin Avrupa ve Rusya’ya ayrılan son iki gününde emperyalist müdahalelere karşı örgütlü mücadelenin öneminden bahsedildi.

'EMPERYALİZM, İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ İLE SONA ERECEK'

‘Emperyalistlerin aracı olan uluslararası kurumlara ve anlaşmalara karşı mücadele’ başlıklı sunumda IMF, Dünya Bankası, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), Trans-Pasifik Ortaklığı gibi kurum ve antlaşmaların ülkelere verdikleri zararlara değinildi. 

Türkiye Komünist Gençliği’nden Mehmet Erçetin, emperyalistlerin bu anlaşmaların kendi gündemlerine uygun olarak şekillendirildiğini söyledi. TKG adına yapılan sunumda “Sosyalist Küba’da bu kurumların yoğun ablukasına rağmen insanlar açlıktan, hastalıktan ya da bombalardan ölmüyor. Buna karşın sömürü ve güvensizlikten başka bir şey vaat etmeyen emperyalizm, bu araçlarının meşruiyetini uzun zaman önce yitirdi. Bugün, kapitalizmin maruz bıraktığı ideoloji ve projeleri reddediyoruz. Sosyalizm olmadan halkçı uygulamaların gerçekleşmeyeceğini biliyoruz” denildi. Arjantin adına konuşan katılımcı kendi ülkesinde bu kurumlar vasıtasıyla özelleştirmelerin ve yoksulluğun attığını söyledi. ‘İnsan hakları ve özgürlük adı altında yapılan emperyalist müdahaleler’ başlıklı oturumda ise Libya, Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Dünya Barış Konseyi (WPC) ve Türkiye Komünist Gençliği yer aldı. Sunumlarda emperyalizmin ülkelerin iç gündemlerine müdahaleleri tartışıldı. TKG’den Barış İplikçi, Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden beri savaşsız bir dönemin yaşanmadığını, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ABD’nin siyasal İslam aracılığıyla bölgeyi şekillendirdiğini belirtti. Sunumda, insancıl bir düzenin ve bölgesel çatışmaların sonunun ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle sağlanabileceğinin altı çizildi. Dünya Barış Konseyi temsilcisi ise demokrasinin burjuvazinin aracı haline getirildiğini belirterek, sosyalizmin gerçek bir hedef haline gelmesi gerektiğini belirtti. ABD gibi, Çin ve Rusya’nın da emperyalist ülkeler olduğu vurgulanarak,“NATO, Avrupa Birliği, BRICS gibi yapılar da emperyalist kuruluşlardır. Birbirlerinden ayıramayız” denildi.

Dr. ALEİDA GUEVARA: ZAFERİ ARIYORUZ VE ONA ULAŞACAĞIZ! 

Festivalin son gününde düzenlenen Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu`nun kapanış etkinliğinde WFDY başkanı Nikos Papadimitriou konuşma yaptı. Che Guevara’ya adanan festivalin son etkinliğinde ise Che Guevara`nın kızı Dr.Aleida Guevara söz aldı. WFDY başkanı Nikos Papadimitriou, WFDY`nin ilerici karakterinden taviz vermeyeceğini belirterek, “Festivalimiz gençliğin mücadelesi demektir. Gençlik kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi öncelik haline getirmelidir” dedi. Ernesto Che Guevara’nın kızı Dr. Aleida Guevara yaptığı açıklamada emperyalizmin dünyadaki politikalarından bahsederek, mücadelenin insanlık düşmanı ABD’yi yeneceğini vurguladı. Aleida Guevara yaptığı açıklamada, Küba’nın sosyalist devrim için direnmekten vazgeçmediğini belirterek, “Ebola’nın önüne bile ABD veya Kanada değil, Küba geçti. İnsanlığın düşmanı ABD’ye karşı zaferi arıyoruz ve ona ulaşacağız” dedi.

SOSYALİZM YAŞATIR 

Kübalı doktorların da katıldığı kapanış etkinliğinde, Küba’nın pek çok ülkede yaşanan doğal afetlere ve hastalıklara karşı koşulsuz yardım ettiği belirtildi. 26 farklı ülkeye tıp eğitimi bursu verildiği söylenerek, “ Kuzey Amerika ülkelerinin eğitimi paralı olduğu için Küba burs veriyor. Güney Afrika’dan ise öğrenciler, kendi ülkelerindeki imkansızlıklardan dolayı Küba’da eğitim alma hakkına sahip oluyor” denildi.

Gerçekleşen bu son etkinlikle beraber on binlerce genci buluşturan festival de sona ermiş oldu.