Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı Soçi’de gerçekleşti

Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı’nın ikincisi Soçi’de düzenlenen 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali sırasında gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla geçen toplantıya 32 ülkeden 36 örgüt katıldı.
Cuma, 20 Ekim 2017 19:15

Dört yıl önce Ekvador’un ev sahipliğinde düzenlenen 18. Öğrenci ve Gençlik Festivali (WFYS) sırasında ilki gerçekleştirilen Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı’nın ikincisi, bu yıl da Soçi’deki 19. WFYS sırasında yapıldı. Aralarında Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) de bulunduğu Avrupa’dan komünist gençlik örgütlerinin çağrısıyla gerçekleşen toplantıya,32ülkeden 36 komünist gençlik örgütü katıldı. Büyük bir coşkuyla geçen toplantıda bütün örgütler Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin yüzüncü yılı ve komünist gençlik örgütleri arasındaki işbirliği üzerine konuşma yaptı.

KOMÜNİSTLERDEN WFYS TEPKİSİ

Sık sık sloganlarla bölünen toplantıda 19. WFYS’nin içeriğine Rus hükümeti tarafından müdahale edildiği vurgulanarak, festivalin Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun (WFDY) etkinliği olmaktan çıkarıldığına işaret edildi. Rus devletinin davetlisi olarak festivalde bulunan farklı ülkelerin hükümet temsilcilerinin WFDY üyesi örgütlerin delegelerine saldırması, festival alanına girişlerde komünist gençlik örgütlerinin materyallerinin içeri alınmamak istenmesi, Asyalı delegelere günlerce akreditasyon verilmemesi gibi sorunların dile getirildiği kürsüde söz alan farklı örgütler emperyalizme karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTLERİ EKİM DEVRİMİNİ SELAMLADI

Toplantıya katılan komünist gençlik örgütleri söz alarak Ekim Devriminin yüzüncü yılında sosyalizm mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Katılan bazı komünist gençlik örgütlerinin konuşmaları ise şu şekilde:

'EMPERYALİZMİN BARIŞI TEHLİKELİ VE GEÇİCİDİR'

Türkiye Komünist Gençliği(TKG) adına yapılan açıklamada Türkiye’nin uzun zamandır Suriye’de askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini, Türkiye burjuvazisinin bölgeye yönelik planlarının gizli olmadığını belirtti. Emperyalizmin etnik ve dini çatışmalara neden olduğu fakat barış konusunda henüz net bir görüşün ortaya çıkmadığı söylendi. TKG adına konuşan Ceren Demiröz “Özellikle bizim ülkemizde savaş insanların hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Yıllarca savaşın etkilerine maruz kalmış halk artık savaşın bitmesini istiyor. Bizler, komünistler olarak, halklar adına verilen kararların siyasi sonuçlarını göz ardı edemeyiz. Biliyoruz ki, emperyalizmin barışı geçici ve tehlikelidir. Gerçek barış ise işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda mücadele eden halklar ile mümkündür. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi bu noktada bize yol gösteriyor. Bolşeviklerin Ekim Devrimi, Büyük Savaş için bir dönüm noktası oldu ve barış işçi sınıfı iktidarı ile geldi. Yaşasın sosyalizm ve komünizm” ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK SÖMÜRÜYE KARŞI ÖRGÜTLENİYOR'

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ise yirminci yüzyıldaki en önemli gelişmenin kapitalist barbarlığa, insanın insanı sömürmesine karşı kazanılan işçi sınıfının zaferi olan Ekim Devrimi olduğunu söyledi. KNE adına konuşan Nikos Zacharopoulos, Lenin’in “Ne zaman, ne kadar sürede, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar, bunun önemi yok. Önemli olan buzun kırılmış, yolun
gösterilmiş ve açılmış olmasıdır" sözünü hatırlattı. Açıklamasına şu şekilde devam etti: “KKE olarak her gün kapitalizme ve SYRIZA’nın popülist iktidarına karşı mücadele ediyoruz. Üniversitelerde, teknik okullarda, işyerlerinde yani gençliğin temas ettiği her yerde sosyalizm için mücadele veriyoruz. Sadece Yunanistan’da değil tüm dünyada gençlik derin bir sömürüye maruz kalıyor. Fakat pek çok genç, komünist gençlik örgütlerine katılıyor. Bu gençliğe bir gelecek vaat edemeyen kapitalizmin içinde bulunduğu krizi gösteriyor. Bunun için İşçi sınıfının iktidarını kurmak için emperyalizme karşı sosyalizm mücadelesini yükselteceğiz. Yaşasın Ekim Devrimi, sosyalizm ve komünizm.”

'SURİYE, EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR'

Suriye Komünist Gençlik Birliği, Suriye’de emperyalizme karşı halkla birlikte savaşan komünistleri selamlayarak söze başladı. Kapitalizmin ve emperyalizmin krizine işaret edilerek, “Lenin başta olmak üzere, halkların zaferinde rol oynayan tarihsel figürleri hatırlamalıyız. Ekim Devrimi insanlığı etkilemiş, kapitalist ve emperyalist sisteme karşı dünya işçi sınıfı zaferini ilan etmiştir. Sovyetler Birliği’nin desteği ile Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Suriye, sosyalizm mücadelesi vermeye devam edecektir. Yaşasın Büyük Ekim Devrimi, yaşasın Lenin ve Stalin.”

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Toplantıda Venezuela Komünist Gençliği(JCV) adına yapılan açıklamada dünyada krizin giderek derinleştiği ve emperyalizmin dünyaya savaş, acı, açlık, sömürü ve sefaletten başka bir şey
getirmediği vurgulandı. Komünist gençliğin temel görevinin tüm birimlerini, örgütlerini güçlendirmek olduğunu belirten Venezuela Komünist Gençliği, “Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, olabilecek en zor koşullar altında gerçekleşip güçlü bir devrimci blok kurmayı başardı. Komünist parti ile doğru çizgide durmanın mümkün olduğunu göstererek güçlendi. Yoldaşlar, Venezuela Komünist Partisi’nin geri adım atmayacağına emin olabilirsiniz. Başarmak için daha güçlü bir komünist blok kuracağız. Gençlik örgütü olarak, diğer gençlik örgütleri ve WFDY ile birlikte mücadele edeceğiz. Yaşasın devrim! Yaşasın sosyalizm” dedi.

'GELECEK MARX VE LENİN'İN İZİNDEN YÜRÜYECEK'

Tüm Hindistan Komünist Gençlik Federasyonu ise anti-komünizm mücadelesinin önemini belirterek “İşçi sınıfı her zaman mücadele etmiş ve de edecektir. Siz komünistlerin mücadelesini
engelleyemezsiniz, biz çoğalarak sosyalist düzeni kuracağız. Gelecek Marx ve Lenin’in izinden yürüyen gençliğindir. Bu yüzden Büyük Ekim Devrimini kutluyoruz. Sosyalizm Ekim Devriminin izinde
kurulacak. Yaşasın halkların dayanışması!” dedi. Toplantıya katılan örgütler adına bir basın açıklaması yapılmasının karar altına alındığı toplantı bütün delegelerin kendi dillerinde hep birlikte enternasyonal marşını söylemesiyle son buldu.