Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden Ekim Devrimi açıklaması

Avrupa Komünist İnisiyatifi, Ekim Devrimi'nin 101. yıldönümü ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Ekim Devrimi "yirminci yüzyılın gördüğü en büyük olay" olarak nitelenirken, İnisiyatif üyesi partiler 101 yıl önce Ekim Devrimi'nin açtığı yolda yeniden yürümek, örgütlenmek ve işçi sınıfının sömürüsüz ve savaşsız bir gelişmeyi yaşayabileceği yeni devrimleri gerçekleştirmek için kararlılıklarını vurguladılar.
soL - ICP
Cuma, 09 Kasım 2018 08:06

Avrupa Komünist İnisiyatifi, Ekim Devrimi'nin 101. yıldönümü ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Ekim Devrimi "yirminci yüzyılın gördüğü en büyük olay" olarak nitelenirken, "İşçi sınıfının iktidarı alışının işçiler ve dünyanın tüm halkları için etkileri on yıllarca sürmüş ve insanlık tarihini şekillendirmiştir." denildi. 

Açıklamada kamusal sosyal güvenlik sistemlerinin, kamusal eğitim, sağlık sistemlerinin ve tüm bunların kapitalist ülkelerdeki varlıklarının ilk olarak SSCB'de ortaya konmuş olmaları sayesinde olduğu belirtilen açıklamada "Kapitalist ülkelerde de işçi sınıfı sosyalist ülkelerin varlığı sayesinde daha güçlü olabilmiştir. Sosyalist ülkelerin sadece varlığı bile kapitalistleri zayıflatmaya yetmiş ve tüm dünyada işçi sınıfı hareketlerine güç vermiştir” denildi.

Ekim Devrimi’nin önemi ve sonuçlarının unutulmasına ya da çarpıtılmasına izin verilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Ekim Devrimi ve komünist hareket asla Nazi faşizmi ile eşitlenmemelidir. Nazi faşizmini alt etmeyi ve Doğu Avrupa ülkelerini kurtarmayı başarının SSCB olduğu unutulmamalıdır” denildi. Ekim Devrimi'nin bugün Avrupa’da burjuvazi ve onun devletine, yeni emperyalist savaşlar ve yüzleşmeler tehlikesini beslemekte olan NATO ve AB gibi devletlerarası mekanizmalarınına karşı çok ağır koşullarda mücadele vermekte olan yeni kuşak komünistler için ilham kaynağı olduğu hatırlatması yapıldı.

On yıllar boyunca Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist ülkelerin sosyalizm-komünizmin kapitalizme üstünlüğüne kanıt sunduğunu ifade edilirken, ilk kez bu sayede sömürünün ve her türlü baskının ortadan kalktığı daha üstün bir toplumun oluşmasının zemininin sağlanabildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ekim Devrimi ve sosyalist kuruluş işçi sınıfı kadınlarının elinde güçlü bir silaha dönüşmüş, pek çok kadın için kendi kurtuluşlarının işçi sınıfının kurtuluşu ile nasıl bir bütün olduğuna, kadın ve erkek arasındaki eşitliğin, eşitsizliğin ekonomik kökenine son veren bir toplumsal ve ekonomik sistem sayesinde mümkün olabildiğine dair örnekler sunmuştur. 

“1917 Büyük Ekim Devrimi yürünecek yolu göstermiştir: Sosyalist Devrim yoluyla kapitalist üretim ilişkilerine ve kapitalist devlete son vermek, üretimin kontrolünün işçilerin eline olduğu merkezi olarak planlanmış bir ekonomiye yön vermek üzere üretim araçlarının toplumsallaşması, iş yerlerinden başlayarak sosyalist-komünist demokrasinin inşası, tüm ticari üretim ilişkilerine, insanların başka insanlar tarafından sömürü ve ezilmesine son verilene ve komünizmin nihai zaferine kadar bunları engelleyen yeni bir devletin kurulması.

“101 yıl önce Ekim Devrimi ile açılan yolu yeniden yürüyeceğiz, örgütlenerek işçi sınıfının sömürüsüz ve savaşsız bir gelişmeyi yaşayabileceği, ülkeler arasında yağmaya değil karşılıklı işbirliğine dayalı ilişkilerin tesis edileceği yeni devrimleri gerçekleştireceğiz.”