ABD özel sağlık sektörü: Krizde büyüdü, ücretler düştü

ABD’de genel olarak sendikalı işçi sayısı azalırken sağlık sektöründe artıyor, artış en fazla hastanelerde ve hastanelerin profesyonel mesleklerinde.
İlker Belek
Çarşamba, 20 Eylül 2017 08:07

Amerika’da Eylül ayı başında yayımlanan bir rapor sağlık sektöründeki gelişmelere ışık tutuyor: Organizational Restructuring in US Health Care Systems: Implications for Jobs, Wages, and Inequality.

Kriz yıllarında özel sağlık sektörü ABD’de istihdamın ana kaynağı oldu. 2016’da 381 bin yeni istihdam yarattı. Bu bakımdan birinci.

Özel sağlık sektöründeki istihdam 2005-2015 arasında %20 arttı.

Ama bu dinamizm sağlık emekçilerinin ücretlerinde tam ters etki yarattı.

Sektörde tam süreli olarak doğrudan tıbbi bakım hizmeti veren sağlık profesyonellerinin saatlik ücreti 32.7, tıbbi teknisyenlerinki 19.6, sosyal hizmet uzmanlarınınki 18.2, temizlik hizmetlerinde çalışan bir emekçininki ise 11.8 Dolar.

Sözünü ettiğimiz dönemde ortalama ücretler hastanelerde %3.2 artarken, sektör genelinde %2.4 düştü. Ayaktan bakım hizmeti veren kurumlarda çalışanların saatlik ücretlerinde tam %6 azalma oldu. Oysa bu grubun ortalama eğitim süresi hastane emekçilerininkinden uzun.

Ayrıca hastanelerin içinde de bir çelişki mevcut: Doğrudan tıbbi bakım hizmeti veren emekçilerin ücreti arttı, diğerlerininki düştü.

Bütün bunların nedeni sendikalaşma oranlarındaki farklılık. ABD’de genel olarak sendikalı işçi sayısı azalırken sağlık sektöründe artıyor, artış en fazla derecede hastanelerde ve hastanelerin profesyonel mesleklerinde.