Yargıtay karar verdi: "Sivas katliamı insanlık suçu değil'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Madımak Oteli'nde 33 aydının katledilmesine ilişkin davanın 5 sanık yönünden zaman aşımı, 2 sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle düşürülmesine ilişkin hükümlerinin onanmasını istedi.
Çarşamba, 26 Eylül 2012 00:18

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz Mart ayında aldığı karar ile Sivas katliamı davasını zaman aşımından düşürmesi ülkede büyük tepkiye sebep olmuştu. Mahkeme, Sivas katliamını “insanlık suçu” olarak nitelendirmek yerine “terör eylemi” kapsamına almış, buna göre, savcının “15 yıllık zaman aşımdan dolayı davanın düşürülmesi” talebini haklı bularak davayı düşürmüştü.

"Sivas Katliamı davası zamanaşımından düşürüldü, kitleye müdahale edildi" haberi için tıklayınız

Müdahil avukatlar da bunun üzerine temyiz talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay’dan bugün yanıt geldi. Buna göre Yargıtay mahkemenin aldığı kararı tekrar ederek Sivas katliamının “insanlık suçu olmadığına” hükmetti ve müdahil avukatların “duruşmalı inceleme isteminin” reddini talep etti.

Yargıtay tarafından gönderilen tebliğnamede, “dosya kapsamına göre, iddiaya konu eylemlerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle, toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda ve sistemli olarak işlenmediği” ifade edilerek, sanıklar Şevket Erdoğan, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Köksal Koçak ve İhsan Çakmak için suçun zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Tebliğnamede şu değerlendirmelere yer verildi:

''Mahkemece eylemin insanlık suçu kapsamında değil, terör suçu kapsamında değerlendirilmesi doğru bulunmakla, bu konuya ilişkin katılanlar vekillerinin talepleri yerinde görülmemiştir.

Sanıklar Şevket Erdoğan, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Köksal Koçak ve İhsan Çakmak'ın üzerlerine atılı anayasayı ihlal suçu için 765 sayılı TCK'nın 146/3. maddesinde öngörülen cezanın süresi itibarıyla, aynı kanunun 102/3 ve 104/2. maddelerinde belirlenen zaman aşımının suç ve karar tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla, zaman aşımı nedeniyle bu sanıklar hakkındaki kamu davalarının ortadan kaldırılması sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ'ın kovuşturma sırasında ölmeleri nedeniyle haklarındaki davaların 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi delaletiyle CMK'nın 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine ilişkin kararlar usul ve kanuna uygun bulunduğundan, katılanlar vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin onanması talep olunur.''

Tebliğnamede, ''mağdur Serap Kaynar'ın kovuşturma sırasında ölmesi ve hakkında katılma kararı verilmemesine rağmen, gerekçeli karar başlığında 'katılan' sıfatıyla yazılmasının, mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirildiği'' de kaydedildi.

(soL -Haber Merkezi)