Veto da edebiliyormuş!

Askeri personelin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili yasayı veto etmesi beklenen ancak beklentileri boşa çıkaran Gül, bunun yerine özel istihdam bürolarını düzenleyen yasayı veto etti. Gül'ün bu hamlesi stratejik bir hamle olarak değerlendirildi.
Cuma, 10 Temmuz 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, özel istihdam bürolarının kurulmasını öngören birinci maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderdi.

İade gerekçesinde, "Yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabilecek ve madde kapsamındaki işçilerin emeğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması gibi kanunun amaçlamadığı olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açılabilecektir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün özel istihdam büroları ile ilgili değişikliği Anayasa'nın 89 ve 104. maddeleri uyrarınca, tekrar görüşülmesi için Meclis'e gönderdiği belirtildi.

AB için zorunlu
Düzenlemenin geri gönderilmesinin gerekçesinin açıklandığı duyuruda, bu düzenlemenin AB direktifleri ile yapıldığına dikkat çekildi.

Düzenlemenin "zorunluluğu" şu şekilde açıklandı:
İncelenen kanunun bu düzenlemeye ilişkin gerekçesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda kanunlarla düzenlenen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanuni zemine oturtulmasının AB müktesebatına uyum çalışmaları içinde yer aldığı, üye ülkelerin mevzuatındaki farklılıklar nedeniyle üzerinde uzun süre tartışılan Geçici İstihdam Büroları Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından 22 Ekim 2008 tarihinde onaylandığı, özel istihdam bürolarını yasaklayan veya bu büroların faaliyetlerini Direktifte öngörülmeyen sebeplerle kısıtlayan ülkelere karşı Avrupa Komisyonunun yaptırım uygulamasının söz konusu olduğu, işsizliğin önlenmesinde iş piyasasının esnekleştirilmesinin ve aktif istihdam politikalarının uygulanmasının temel çözümlerden biri olduğu, kayıt dışı istihdamın önleneceği ve bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına alınacağı ifade edilmiştir.

"Direktifteki gibi olmamış"
"Esasen esnek çalışma modellerinin ve istihdamın artırılması amacıyla hazırlanan bu direktifin eşit muamele ilkesini temel alarak genel kurallar koyduğu görülmektedir" denilen açıklamada, hazırlanan yasanın bu kadar "eşit" olmadığından bahsedildi.

Yapılan düzenlemede, söz konusu direktifin temelini oluşturan "istihdam ve çalışma şartlarında eşitlik esasının sağlanması ve dolayısıyla bu eşitliği bozacak uygulamaların yasaklanması" yönünde hükümlere yer verilmediğine dikkat çekildi. Düzenlemenin gerekçesi ile içeriği arasında bir çelişki doğduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir' hükmüne yer verilerek, maddede yer almayan hususların anılan Kurumca düzenlenmesine imkan sağlanmış ise de, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi müessesesinin yapısı sebebiyle işçinin korunmasına yönelik kurallara kanunda yer verilmesi, uygulamaya ilişkin ayrıntı ve teknik hususların ise yönetmeliğe bırakılması gerekmektedir"denildi.

Cumhurbaşkanı "ideolojik" mi
Sendikaların bu yasaya karşı çıkmaları ve Cumhurbaşkanı'ndan veto etmesini istemeleri, hükümeti rahatsız etmişti. Yasaya karşı çıkanları ideolojik davranmakla suçlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sendikalara tepki göstermişti.

"Gerekirse ayrı düşer" mi?
Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından, Gül'ün bu yasayı veto edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Yasayı destekleyen bir çok isim dahi Gül'ün veto yetkisini kullanacağını düşünüyordu. Bu yasayı onaylayan Gül'ün, hükümet ile sendikalar arasında görüşmelerin yapıldığı bu günlerde böyle bir karar alması taktik bir adım olarak yorumlandı. Hükümetin daha önce çıkardığı bir çok anti demokratik yasayı onaylayan Gül, şimdiye kadar sadece iki kez veto yetkisini kullamıştı.