Venedik Komisyonu AKP anayasası istedi

Avrupa'nın anayasal ve hukuki konularda referans olarak kabul gören Venedik Komisyonu Türkiye'ye anayasal değişim çağrısı yaptı.
Salı, 17 Mart 2009 10:00

soL (HABER MERKEZİ) Avrupa'nın hukuki ve anayasal konularda referans olarak kabul edilen ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Venedik Komisyonu Türkiye'ye anayasal değişim çağrısı yaptı.

"Türkiye'de siyasi partilerin yasaklanması" başlığı ile hazırlanan raporu onaylayan komimsyon Türkiye'de var olan siyasi partiler yasasının Avrupa'da var olan ortak demokratik gelenek ve yasalardan farlı olduğu bunun ise bugüne kadar Türkiye'de AIHS ihlali ile sonuçlanan pek çok siyasi parti dava sonuçlarında somut olarak görüldüğü belirtti.

Siyasi partilerin yasaklanma durumuna ilişkin 3 ana öğeye dikkat çeken raporda, Venedik komisyonu ile Türkiye'deki yargı mercilerinin siyasi partilerin yasaklanmasına karar verişlerinde delil olarak kullandıkları materyal kriterlerin farklılığı, yasaklama ve fesih kararlarında demokratik kontrol mekanizmasında gelişi güzel kararların verilmesine dikkat çekiliyor. Raporda yasaklama ve fesih kararlarına "istisna ve çok nadir durumlarda başvurma" pratiği geleneği yerine her seferinde kararlar için Türkiye'de var olan yasal düzenlemelerin gelişi güzel yorumlanmasının bir gelenek haline getirildiğine kanaat getirdi.

Komisyon AKP'ye yönelik kapatma davasını "keyfiliğe" örnek olarak sunarken, DTP'nin de içide bulunduğu hukuki sürece dikkat çekildi. Raporda Türkiye'de var olan siyasi partiler yasasının AIHS 11. maddesine aykırı olduğu ve bunun Venedik Komisyonu kriterlerine uygun bir düzenleme haline gelmesi için, ya sorunların olduğu yasa maddelerinde düzenlemelere gidilmesi yada anayasal değişime gidilmesi seçeneklerinin Türkiye'ye ait olduğu ama Venedik Komisyonu için en tercih edilir yöntemin anayasal değişim olduğu belirtildi.