soL'da TKP kongresi

Haftalık soL dergisi TKP'nin 9. Kongre sürecini kapağa taşımış. Dergide kapak konusunun dışında TRT, ÖDP Kongresi de yer alıyor.
Pazartesi, 09 Şubat 2009 13:36

soL dergisinin kapağı, TKP'nin 9. Kongre Türkiye Konferansı'na damga vuran olguyu taşımış manşete: "Memleketin kaderi gençlerin elinde." Parti yönetiminde, genel başkanlık dahil, genç kadroları göreve getiren, sorumluluk veren iradeyle, bu görevi alan, sorumluluk üstlenen iradenin bir bütün olduğunu gösteren süreci aktaran Kemal Okuyan imzalı yazıyla açılıyor dosya. TKP'nin geliştirdiği siyasetlerin, yaptığı analizlerin, başlangıçta yadırgansa da hayat içinde doğrulandığını ve kabul gördüğünü ifade eden Okuyan, 9. Kongre Türkiye Konferansı'nda alınan örgütsel yenilenme kararlarının da, TKP'nin büyüme, sıçrama aşamasına denk düştüğünü dile getiriyor. Konferansı, hazırlık çalışmalarından başlayarak aktaran yazıyı, Aydemir Güler'le yapılan görüşme izliyor. Güler, "felaketin eşiğinde bir Türkiye" ve krizin pençesinde bir dünya kapitalizmi koşullarıyla, TKP'nin bir örgütsel dönüşüme gitmesi arasındaki bağı, devrimci siyasetin "ana yola" çıkması tanımlamasından hareketle anlatıyor. Partinin yeni genel başkanı Erkan Baş'la yapılan görüşme, önümüzdeki sürecin, gençliğin iradesinin yalnızca TKP açısından değil, bu dolayımla, bir bütün olarak Türkiye siyasetinde belirleyici olacağını gösterir vurgular içeriyor.

Tayyip Erdoğan'ın "Davos hamlesi", derginin diğer ağırlıklı konusu olarak göze çarpıyor. Olayın Erdoğan ile Peres arasında bir tartışmanın çok ötesindeki boyutu, "Yeni Osmanlıcılık" projesinde tarihsel bir dönemece işaret edişi, bu projenin, emperyalizmin Ortadoğu planları içinde aldığı rol, ayrıntılı olarak işleniyor.

Mehmet Kuzulugil imzalı yazı, Hayri Kozanoğlu'nun genel başkanlık yarışında Ufuk Uras'ı geride bırakmasından sonraki olası gelişmeleri değerlendiriyor.

TRT, yine derginin üzerinde ağırlıkla durduğu bir konu. Bu kurumun AKP eliyle hükümet kanalına dönüştürülmesinin, yayın çizgisiyle topluma dinciliğin empoze edildiği hale gelişinin, kültürün ve sanatın yerini hurafelerin ve "ayin"lerin alışının bütün bir gelişimi özetleniyor.

soL, ekonomiye, ABD'nin yeni başkanı Obama'nın uykularını kaçırdığı söylenen ekonomik krizin, hâlâ tam anlamıyla "dibi görülemeyen" boyutları açısından bakıyor. Yine ekonomi alanında, "Ayşe Teyze"nin anlayacağı dille şimdiye kadar IMF reçetelerine eleştirel yaklaşımlarda bulunan Güngör Uras "Amca"nın, aniden fikir değiştirmesinin gerekçelerini arayış yer alıyor. sol.org.tr'den aktarılan, Korkut Boratav'ın "IMF Parasına Göz Koyanlar" makalesi, paketi bütünlüyor.

Kemal Okuyan, köşesinde, yaklaşan yerel seçimler vesilesiyle yeniden ayyuka çıkan "AKP'ye karşı CHP alternatifi" tezleriyle tartışıyor, AKP'nin yükselişinde CHP'nin rolüne dikkat çekiyor.

Derginin arka kapağı, hak ihlallerinde göze çarpan yükseliş, operasyonların korku toplumu yaratmaya yönelik kullanımı ve yasalarda yeni düzenlemelerle hakim kılınmaya çalışılan AKP hukukuna karşı, işkenceyle öldürülen Engin Çeber davası noktasından yürütülen mücadelenin önemine ayrılmış.