Sivil yargı uygulaması tartışılıyor

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili yasa değişikliğinin yankıları sürüyor. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini söylerken AKP kurmayları ve Cumhurbaşkanı yasa değişikliğini savunuyor.
Salı, 30 Haziran 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Askere sivil yargı yolu açan düzenlemenin yankıları sürüyor. CHP, AKP tarafından kandırıldığını söylerken AKP'liler bu değişikliğin AB süreci açısından gerekliliğine vurgu yaparak Anayasa'ya uygun olduğunu söylüyor. Başbuğ ile Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları basına yansımazken kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yasanın Cumhurbaşkanı'nın takdirine kaldığını söyledi.

"Anayasa'ya uygun"
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çiçek, "Askerlerin sivil yargıda yargılanmasını öngören bir düzenleme var. Bu konuda Genelkurmay'ın, askerlerin bilgisi var mı? Anayasa'ya aykırı olduğu iddia ediliyor. Bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı var mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Herkes kişisel kanaat serdedebilir, Anayasaya uygun olduğunu söyleyenler de var, aykırı olabileceği iddiasında olanlar da var. Hiç şüphesiz eğer konu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecekse ki Anamuhalefet Partisi konuyu oraya götüreceğini ifade ediyor... Dolayısıyla bu konunun ne ölçüde hukuken doğru olup olmayacağını karar verecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Birinci konu budur. İkincisi tabiatıyla bir tasarı veya teklif kanunlaşıncaya kadar muhtelif evrelerden geçiyor. Bahse konu tasarı açısından, vaki olan önergelerle birlikte artık TBMM'deki hazırlık devresi bitmiştir. Yani TBMM Tarafından şu an yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Artık Cumhurbaşkanı'ın onayına sunulmuştur. Bu tasarı, TBMM'den geçmiştir. Yeterli çoğunlukla geçmiştir, hatta tartışılan madde açısından bakarsanız, herkesin mutabakatıyla geçmiştir."

Yasanın onaylanıp onaylanmayacağının Cumhurbaşkanı'nın taktirine kaldığını söyleyen Çiçek, Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmemesinin de anamuhalefet partisinin takdiri olduğunu belirtti.

Çiçek, 15. madde ile ilgili bir soru üzerine bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

Gül top çevirdi
Çin gezisi sırasında iç siyasetle ilgili soruları ısrarla reddeden Abdullah Gül, dönüş yolunda bu konulardaki soruları yanıtladı. Kenan Evren'İn yargılanması ile ilgili tartışmaları dğerlendiren Gül, "Hukuki meseleleri ilgili organlara bırakmamız lazım. Yarın Türkiye için daha da önemli konuşacağımız başka konular var. Biz her şeyi kolaya kaçıp, sansasyonel işlere girmememiz lazım" dedi.

Uyumun bozulmasına ilişkin çabalara müsaade etmemek gerektiğini söyleyen Gül, Hükümet ile TSK, ilişkileri konusunda da "harmoni çok önemli" dedi.

"İki günde çark ettiler"
AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, askerlerin sivil yargı organlarında yargılanması tartışmaları ile ilgili soruları yanıtladı. Tasarının Perşembe günü mutabakatla gündeme alındığını, mutabakatla yeni maddelerin eklenmesine karar verildiğini, görüşmelerin de mutabakatla yapıldığını anlatan Bozdağ, ''Yasanın kabulü de bu mutabakat çerçevesinde temin edildi ve yasalaştı. Cuma günü değil ama Cumartesi günü birdenbire farklı bir üslup, farklı bir değerlendirmeyle karşı karşıya kaldık. İşin doğrusu biz buna üzüldük'' dedi.
Yapılan değişikliğin, Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 250 maddesindeki suçları kapsadığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
''Öyle anlatıldı ki sanki bundan sonra asker kişiler, bütün işledikleri suçlarla ilgili özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak gibi takdim edildi. Oysa bu doğru değil. Çünkü CMK'nın 250. maddesi örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu imal ve ticareti, çıkar amaçlı suç örgütleri, çeteler mafyalar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, ülkenin bölünmez bütünlüğüne aleyhine işlenen suçlar, bunların asker kişiler ve askeri mahalde işlenen suçlarla bir ilgisi var mı? Hiçbir alakası yok" dedi.

CHP'nin "30 seneki önceki darbecileri yargılayalım, müsaade etmezse Anayasayı değiştirelim" dediğini belirten Bozdağ, "Ama bundan sonra, böylesi işlere teşebbüs edecekleri de yargılama kapsamına alan bir düzenleme olduğunda da buna karşı çıkan bir CHP görüyorsunuz. O zaman hangisi doğru? Bunda Anayasal bir engel de yok. Ama diyor ki 'Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettireceğim' Yani, bundan sonra darbe yapmaya teşebbüs edenler adli yargıda yargılanmasın. Yargılamanın önü onlar için kapalı olsun" dedi.

"Uzlaşma komisyonu"
Konu ile ilgili soruları yanıtlayan Köksal Toptan, kendisinin daha önce Anayasa uzlaşma komisyonu kurulmasını önerdiğini hatırlattı ve "Bu uzlaşma komisyonunu kurabilseydik, bugün yaşadığımız tartışmalardan, öyle ümit ediyorum ki kurtulmuş olurduk" dedi.

Söz konusu düzenlemeyi getiren önergenin görüşülmesinden bir süre önce gruplarla bu konunun paylaşıldığını belirten Toptan, ancak ne kadar ayrıntı konuşulduğunu ve tartışıldığını bilmediğini ifade etti. Toptan, Genelkurmay Başkanlığı'na bu konuda bilgi verilip verilmediğine ilişkin soruyu, "Genelde bu konularda, daha önce bizim yaptığımız uygulamada, yasa yapımında Genelkurmaydan bir arkadaşımız bulunuyordu. Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan da hareketle 'muhtemelen görüşmeler yapılmıştır' dedim. Yoksa bir görüşme yapılıp yapılmadığını ben bilemem" diye yanıtladı.